Dnia 04.09.2009r. o godzinie 930 Wojewódzkiego w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 odbyło się szkolenie dla członków Gdańskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

     Dnia 04.09.2009r. o godzinie 930 Wojewódzkiego w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 odbyło się szkolenie dla członków Gdańskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w którym wzięło udział 85 osób. Tematem szkolenia była „Ocena ryzyka zawodowego czynników chemicznych i biologicznych występujących w środowisku pracy„. Wykłady prowadziły pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku. Zagadnienia dotyczące czynników chemicznych przedstawiła pani Małgorzata Galewska, która w swoim wykładzie określiła słuchaczom co to jest czynnik chemiczny oraz jak powinna wyglądać praca z tymi czynnikami – czyli stosowanie, ich w procesach, łącznie, jego wytwarzanie i transport. Bardzo dokładnie omówiła obowiązki pracodawcy,kładąc szczególny nacisk na dokonanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniając kategorię zagrożeń A,B,C,D i E. Ważnym elementem składowym w dokonaniu oceny ryzyka zawodowego czynników chemicznych jest działalność prewencyjna dla poszczególnych poziomów ryzyka (1,2,3,4). Na zakończenie wykładu Pani Galewska omówiła praktyczną stronę oceny ryzyka na przykładzie wybranych czynników chemicznych.
Wykład na temat czynników biologicznych prezentowała pani Iwona Weselak, asystent Oddziału Higieny Pracy PSSE w Gdańsku. Przytoczyła najistotniejszeakty prawne, na podstawie których pracownicy służby BHP powinny oceniać ryzyko zawodowe. Przede wszystkim położyła nacisk na poprawne zdefiniowanie ryzyka zawodowego, systematyczne badanie wszystkich aspektów pracy w celustwierdzenia na jakie zagrożenia w środowisku pracy może być narażony pracownik i czy można je wyeliminować. Przykłady, które zostały przedstawione w sposób jasny i przejrzysty, pozwoliły zrozumieć istotę zagadnienia w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki biologiczne.w sali Herbowej Pomorskiego Urzędu