Członkowie Oddziału Gdańsk spotkali się w dn. 09-10.10.2009r. na cyklicznym szkoleniu w Twardym Dole.

     Członkowie Oddziału Gdańsk spotkali się w dn. 09-10.10.2009r. na cyklicznym szkoleniu w Twardym Dole. Było to drugie szkolenie wyjazdowe zorganizowane w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym położonym pośród kompleksu leśnego jednego z wielu jakie znajdują się na ziemi kociewskiej. Tematem sesji wyjazdowej było : Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy , sporządzanie karty statystycznej Z-KW. Temat, który zawsze jest otwarty i nie jednokrotnie powoduje problemy z prawidłowym jej wypełnieniem. Aby pozbyć się niejasności w tym temacie Zarząd Oddziału Gdańsk poprosił Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku o delegowanie wyspecjalizowanych Inspektorów w tematyce wypadkowości.

Pan Janusz Lamek reprezentujący Oddział PIP w Malborku przedstawił słuchaczom na czym polega cel badania wypadków na podstawie naczelnej zasady legislacyjnej Unii Europejskiej – Celem badań powypadkowych powinno być:… Zapobieganie podobnym wypadkom w przyszłośc… Badanie wypadków jest procedurą ukierunkowaną na wszechstronne poznanie i wyjaśnienie zdarzeń wypadkowych, które prelegent przedstawił na podstawie Trójkąta Heinricha (na przykładzie 1500 przedsiębiorstw). Analizując wypadki przy pracyomówiono również obowiązki pracodawcy, obowiązki i uprawnienia PIP, które podczas badania przyczyn i okoliczności wypadków są nie odmowne. Wynikiem analizy wypadków jest statystyka wypadkowa przedstawiana w postaci tabel lub wykresów. Wyniki analiz wypadków umożliwiają dokonanie oceny wypadkowości. Są one wykorzystywane w projektowaniu profilaktyki wypadkowej. Ujmowanie w bazie danych informacji o rodzajach podjętych działań profilaktycznych umożliwia ocenianie skuteczności prowadzonej profilaktyki oraz jej modyfikowanie w przypadkach, gdy nie jest osiągana pożądana jej skuteczność.

Natomiast pai Danuta Krysztofik – również inspektor delegatury w Malborku omówiła analizę wypadków uwzględniając wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego – czyli opis niecodziennych wydarzeń odbiegających od normalnego przebiegu procesu pracy co jest wydarzeniem, które powoduje wypadek. Uczestnicy szkolenia wspólnie z prelegentami przystąpili do wypełnienia karty statystycznej Z-KW na przypadkowo wybranym wypadku. Warsztaty szkoleniowe z udziałem specjalistów PIP w dziedzinie wypadkowości cieszyły się dużym powodzeniem, co odzwierciedlało się w dużej ilości uczestników szkolenia (78 osób).

Ważnym elementem tego szkolenia było to, że w spotkaniu uczestniczyło 12 osób, które są nowymi członkami naszej Organizacji. To właśnie oni byli usatysfakcjonowani nabytą wiedzą, która jest tak niezbędna do przeprowadzenia właściwej analizy wypadków i prawidłowego sporządzenia karty statystycznej. Szkolenie zakończyło się integracyjną kolacją, a nowi członkowie naszego Oddziału otrzymali legitymacje członkowskie i identyfikujący się ze Stowarzyszeniem znaczek.