Relacja ze szkolenia: Certyfikowana pierwsza pomoc

Szkolenie odbyło się w Sali konferencyjnej HOTEU REN W STAROGARDZIE GDAŃSKIM w dniach 17 – 18 maja 2024 r. W dniach 17 – 18 maja  2024 r. odbyło się szkolenie z zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Szkolenie adresowane było dla służby BHP, pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz społecznych inspektorów pracy. Szkolenie wyjazdowe, w którym udział wzięło około 30 osób, przewidywało dwa odrębne panele: wizytę panelową w zakładzie penitencjarnym oraz certyfikowane szkolenie z pierwszej pomocy. 

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, Członkowie Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia mieli niecodzienną możliwość odwiedzenia jednostki penitencjarnej.  Wizyta studyjna rozpoczęła się zapoznaniem z bogatą historią obiektu sięgającą lat dziewięćdziesiątych XIX w. i z jego aktualną strukturą organizacyjną. Zastępca kierownika Działu Ochrony mł. chor. Pan Grzegorz Koprowski omówił charakterystykę poszczególnych typów i rodzajów zakładów karnych oraz systemów odbywania kary pozbawienia wolności.  W prezentacji multimedialnej przedstawił rodzaje umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej, uzbrojenie wykorzystywane podczas określonych zadań, np. konwojowania osób pozbawionych wolności lub podczas szkoleń umiejętności strzeleckich. Specjalista ds. BHP pan Dariusz Bobrowski zapoznał uczestników z zasadami zatrudniania i zapewnienia bezpieczeństwa osobom pozbawionym wolności oraz ze specyfiką zadań służby BHP w tego typu obiekcie. Wizyta połączona została ze zwiedzaniem wnętrza jednostki penitencjarnej z uwzględnieniem zapoznania ze stosowanymi zabezpieczeniami techniczno – ochronnymi oraz warunkami odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego oraz zamkniętego. W części mieszkalnej goście mogli zajrzeć do pomieszczeń pracy wychowawcy, psychologa, do jednego z pól spacerowych, świetlicy oddziału służącej realizacji zajęć kulturalno-oświatowych dla osadzonych oraz do  kaplicy pw. św. Rafała Kalinowskiego. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się pokaz umiejętności i pracy psa specjalnego. Uczestnicy wizyty studyjnej byli pod ogromnym wrażeniem wymagań, jakie stawia przed Funkcjonariuszami służba, którą wykonują z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem. 

W dalszej części wydarzenia, w Sali konferencyjnej Hotelu REN w Starogardzie Gdańskim, dzięki ekipie Akademii Pierwszej Pomocy LINK-MED, doświadczonym i renomowanym ratownikom medycznym, którzy z pasją i ogromnym zaangażowaniem od lat dzielą się wiedzą na temat tego, jak ratować zdrowie i życie ludzkie Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedza w tym temacie może być kluczowa w ratowaniu życia w nagłych sytuacjach. Z pełnym profesjonalizmem specjaliści LINK-MED podzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami ćwicząc postępowanie w stanach zagrożenia życia, w tym w zakrztuszeniach, krwotokach, złamaniach, nagłych zatrzymaniach akcji serca. Każdy z uczestników miał również okazję uczestniczyć w zajęciach inscenizowanego wypadku drogowego polegających na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wyjmowaniu poszkodowanego z samochodu. Zajęcia praktyczne przeprowadzone były z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, w tym fantomów przystosowanych zarówno do resuscytacji oddechowej, jak i do improwizowanych ran i obrażeń, jakie mogą mieć miejsce m. in. w zakładzie pracy. Każdy uczestnik mógł przećwiczyć różne scenariusze i dzięki temu realistycznie przećwiczyć swoje umiejętności. Szkolenie miało niezwykle interesujący przebieg, angażowało do działania wszystkich uczestników, a dzięki realistycznemu podejściu o znużeniu i nudzie nie było mowy. Prezes Oddziału w Gdańsku pan Michał Chłopecki złożył w imieniu Zarządu i Członków Oddziału w Gdańsku serdeczne podziękowania Dyrekcji  i funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim za  okazaną życzliwość i poświęcenie czasu, zapewnienie bezpieczeństwa i umożliwienie uczestnikom zdobycia nowej wiedzy zawodowej. Podziękowania należą się również firmie LINK-MED za profesjonalne przygotowanie i poprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w oparciu o wieloletnie doświadczenie ratowników. Szczególne podziękowania skierowano również do Dyrekcji i Załogi Hotelu REN w Starogardzie Gdańskim za profesjonalizm w przygotowaniu zaplecza szkoleniowego i bazy noclegowej, za stworzenie miłej atmosfery, a także za otwartość we współpracy przy organizacji pobytu Członków Stowarzyszenia. Osobne podziękowania należą się uczestnikom wydarzenia za aktywną obecność, za gotowość do poszerzania swojej wiedzy i horyzontów, a także za wniesienie swojego wkładu do ważnego procesu integracji środowiska behapowców zrzeszonych w organizacji.