Centralne Uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych”

Szanowni Państwo,

 

      Na podstawie podpisanego porozumienia z przyjemnością przekazujemy Państwu poniższe informacje na temat uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych”.

W imieniu partnerów współorganizujących tegoroczne uroczystości „Dnia Budowlanych 2016”, organizacji pracodawców, związków zawodowych, samorządu zawodowego i gospodarczego oraz innych instytucji polskiego sektora budowlanego i mieszkaniowego mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w centralnej uroczystości z okazji naszego święta.

     Centralne Uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych” odbędą się 30 września 2016 r. o godz. 13:30 w Sali konferencyjnej Hotelu AIRPORT OKĘCIE w Warszawie, ul 17 stycznia 24.

     Przewodniczącym Komitetu Honorowego obchodów budowlanego święta jest Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorzy wystąpili do Prezydenta RP o objęcie uroczystości honorowym patronatem.

  Związek Zawodowy „Budowlani” ponownie jest głównym organizatorem Centralnych Uroczystości. Współudział w organizacji potwierdziły wszystkie największe organizacje sektora budowlanego.

   W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządów, instytucji naukowych, związków, izb, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy i przedstawiciele firm i spółdzielni mieszkaniowych oraz związkowcy.
   Uroczystość będzie okazją do spotkania przedstawicieli różnych środowisk budowlanych, mieszkaniowych i przemysłu wyrobów budowlanych, do wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw naszego sektora, okazją do pogłębienia integracji ludzi na co dzień zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach.
  W programie przewidujemy wystąpienia okolicznościowe gości, prezentacje a także wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla budownictwa. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania odbędzie się część artystyczna oraz bankiet.

   Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w święcie „Dnia Budowlanych 2016” w Warszawie.

   W Centralnych uroczystościach „Dnia Budowlanych 2016” udział biorą wyłącznie osoby, które formalnie zgłosiły swoje uczestnictwo. Formularz Karty zgłoszeniowej załączony do niniejszego pisma prosimy przesłać na wskazany adres Krajowego Komitetu Organizacyjnego do dnia 2 września br. Po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzeniu wpłaty prześlemy imienne zaproszenie będące jednocześnie kartą wstępu dla 1 osoby. Ilość miejsc jest ograniczona. Wszelkich dodatkowych informacji na temat uroczystości udziela Krajowy Komitet Organizacyjny Dnia Budowlanych 2016 tel. 22/ 8256061 do 62, fax: 22/ 825 11 23, e-mail: info@dzienbudowlanych.pl


Karta_Dzień_Budowlanych