„Bezpieczne prace na wysokości”

SEMINARIUM

„Bezpieczne prace na wysokości”

 

W dniu 3 listopada 2021 r. w godzinach od 12.00 do 15.00 odbyło się szkolenie z wykorzystaniem platformy ZOOM, zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku adresowane do Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Udział w szkoleniu wzięło około 50 osób.

 

Seminarium otworzył Wiceprezes Oddziału w Gdańsku Michał Chłopecki,  wprowadzając uczestników w temat Seminarium.

Pierwszym wykładowcą był Starszy Inspektor Pracy OIP w Gdańsku p. Andrzej Radowski. Podzielił się z uczestnikami swoją szeroką wiedzą na temat obowiązujących wymagań prawnych dotyczących organizacji prac szczególnie niebezpiecznych, w tym prac na wysokości. Temat poparł przykładami wypadków przy pracy, omawiając kwestie związane z przyczynami tych wypadków i skutkami szeregu zaniedbań, które kosztowały pracowników utratę zdrowia lub życia.

Biegły Sądowy w zakresie prac na wysokości, p. Krzysztof Major przedstawił wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania prac na wysokości oraz zagadnienie realizacji obowiązku pracodawcy w zakresie zapewnienia kontroli stanu technicznego sprzętu do pracy na wysokości.

Ostatni wykład poświęcony był tematowi związanemu z szeroko pojętym bezpieczeństwem prac z użyciem drabin i podnośników. Nowoczesny sprzęt zabezpieczający i wspierający każdą pracę na wysokości, który cechuje się rozwiązaniami konstrukcyjnymi, ułatwiającymi wykonywanie różnych zadań o zróżnicowanym stopniu trudności przybliżyła słuchaczom p. Joanna Nagraba, Ekspert ds. prac na wysokości.

Na zakończenie Wiceprezes podziękował Wykładowcom za profesjonalne przygotowanie tematów i poświęcenie czasu na spotkanie z Członkami naszej organizacji. Osobne podziękowania skierował do wszystkich uczestników aktywną obecność.