Dnia 21.11.2013 r w Dworze Artusa – Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przy ul. Długi Targ 41 w Gdańsku, odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy OIP w Gdańsku

    Dnia 21.11.2013 r w Dworze Artusa – Muzeum Historycznego Miasta Gdańska przy ul. Długi Targ 41 w Gdańsku, odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy OIP w Gdańsku, z okazji zakończenia konkursów organizowanych przez PIP w celu promowania wiedzy na temat ochrony pracy oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy.

Wśród wyróżnionych byli przedstawiciele dużych i małych przedsiębiorstw, firm budowlanych, a także pracownicy służby BHP.

Laureatami Konkursu o tytuł  „Najaktywniejszy Pracownik Służb BHP” w Województwie Pomorskim, którego celem było m.in. inspirowanie służb bhp do aktywniejszych działań w sferze ochrony pracy, a także poprawę warunków pracy w zakładach pracy i na poszczególnych stanowiskach, zostali członkowie naszego oddziału stowarzyszenia:

I miejsce – Bogumiła Otlewska, firma Pipelife S.A. z siedzibą w Kartoszynie, producent rur i kształtek z PCV,

II miejsce – Halina Góralska, Poczta Polska S.A.

III miejsce – Józefa Zygan, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku

Dyplomy oraz statuetki wręczył naszym laureatom Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Pracy p. Jakub Chojnicki oraz Marek Nościusz – Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP.

Na zakończenie prowadzący zachęcał wszystkich zebranych do dalszego zaangażowania w promowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy mających na w celu ochronę zdrowia i życia pracowników, oraz wzrost kultury bezpieczeństwa.