7 marca 2017 r. SIERADZ

W dniu 7 marca 2017 r. Marek Nościusz wice Prezes Zarządu Głównego spotkał się w Sieradzu z Członkami Naszego Stowarzyszenia. Spotkanie prowadziła Prezes Oddziału Urszula Tomska. Marek Nościusz wystąpił z referatem na temat  „Służba BHP – wyzwania XXI wieku – czas na zmiany – Samorząd Zawodowy” . W swoim wystąpieniu przedstawił drogę i zmiany jakie na przestrzeni lat przechodziła Służba BHP . Jednocześnie podkreślił, że w zmieniających się warunkach społeczno – gospodarczych w celu wzmocnienia służby bhp należałoby dążyć do powołania samorządu zawodowego tej grupy zawodowej. Marek Nościusz omówił także Plan Pracy ZG na rok 2017.