Podsumowanie szkolenia

W dniu 10 listopada 2022 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku szkolenie można było zrealizować w Sali im. Lecha Bądkowskiego (Sala Okrągła). Udział w szkoleniu wzięło ponad 50 osób. 

Seminarium otworzył Prezes OSPSBHP Michał Chłopecki, witając wykładowców i licznie przybyłych uczestników. Podkreślił, że zaproponowana tematyka dotycząca wymagań bezpieczeństwa podczas stosowania substancji chemicznych w środowisku pracy to ważne i trudne zagadnienie, z którym pracodawcy i służba BHP zmaga się w codziennej pracy.

Pierwszy wykładowca, dr Monika Szyrszyng Starszy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku omówiła akty prawne obowiązujące w odniesieniu do substancji chemicznych. Przedstawiła szereg obowiązków spoczywających na pracodawcach i służbie BHP w odniesieniu do substancji chemicznych, m. in zapewnienie kart charakterystyki tych substancji i związanych z nimi instrukcji BHP, a także opracowywanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk, na których stosuje się substancje chemiczne. 

Kolejnym wykładowcą, który zechciał podzielić się z naszymi Członkami swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem była dr inż. Monika Wasiak-Gromek, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum  Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych w Łodzi. Wykład został zrealizowany w formule online, a jego tematem było zagadnienie kart charakterystyki w świetle zmieniających się przepisów. Pani Naczelnik omówiła najważniejsze zmiany w unormowaniach prawnych, zawartość merytoryczną kart charakterystyki, obowiązki ciążące na podmiocie, który na danym etapie dostarcza niebezpieczną substancję lub mieszaninę (producent, importer, bądź dystrybutor substancji chemicznej), przykładowe błędy w ocenie kart charakterystyki, a także kwestię prawidłowego odczytywania informacji zawartych w karcie charakterystyki. Wykład został podsumowany udzieleniem odpowiedzi na pytania do prelegenta, które uczestnicy seminarium mogli zadać w momencie wypełniania formularza zgłoszeniowego na etapie rejestracji.  

Na zakończenie Prezes Oddziału w Gdańsku podziękował Wykładowcom za profesjonalne przygotowanie tematów i poświęcenie czasu na spotkanie z Członkami naszej organizacji. Osobne podziękowania skierował do wszystkich uczestników szkolenia za liczną i aktywną obecność. 

          OPRACOWANIE: MAŁGORZATA HILLAR – SEKRETARZ ZARZĄDU

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *