28 luty 2017 r. LESZNO

28 luty 2017 r. LESZNO

W dniu 28 lutego 2017 r. Marek Nościusz reprezentując Zarząd Główny uczestniczył na zaproszenie Zarządu Oddziału Leszno w spotkaniu informacyjno – sprawozdawczym podsumowującym działalność Oddziału w roku 2016 r. Co jest wymogiem Statutowym. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału Ryszarda Łubniewski. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel miejscowej Państwowej Inspekcji Pracy. Marek Nościusz wręczył legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia oraz przedstawił Plan Pracy Zarządu Głównego na rok 2017 .