24 maja 2013 r. w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, odbyła się KONFERENCJA pn. „Kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy”

24 maja 2013 r. w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, odbyła się KONFERENCJA pn. „Kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy” realizowana w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej Państwowej Inspekcji Pracy pn. Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie zorganizowana przez OSPSBHP O/Gdańsk.

Konferencja odbyła sie pod patronatem Honorowym Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, która reprezentował Pan Zbigniew Żurek wiceprzewodniczący Rady. Główny Inspektorat Pracy reprezentował Pan Dariusz Korczak Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji.

Uczestników konferencji powitała a następnie konferencję prowadziła wspólnie z kol. Lilianą Borkowską Prezes O/ Gdańsk Zofia Formella.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z przewodniczącym NSZZ Solidarność regionu Gdańsk Panem Krzysztofem Doślą oraz przewodniczącą Związku ZZ Budowlani Dorotą Babulą. W konferencji Kierownictwo ZUS w Gdańsku reprezentowała Dyrektor Krystyna Fornalik a Pomorski Państwowy Inspektorat Sanitarny Dyrektor Anna Obuchowska. Wśród prelegentów byli przedstawiciele UDT. Na sali było 110 uczestników różnych grup zawodowych i pracownicy służby bhp.

Celem konferencji było upowszechnianie nowoczesnych metod w kształtowaniu postaw pracowników wobec bezpieczeństwa pracy. Prezes Zarządu Głównego Marek Nościusz podkreśli ważną rolę jaką mają do spełnienia pracownicy służby bhp, gdzie to bardzo często od ich zaangażowania, determinacji zależy stan bezpieczeństwa pracy. Powiedział wprost do uczestników, że bezpieczeństwo pracy zależy od Nas czyli od wszystkich, którzy znajdują się na sali. Podkreślił, że inwestowanie w bezpieczeństwo pracy jest to Dobrem. W trakcie konferencji reprezentowane były różne grupy społeczne i zawodowe. Prelegenci mówili co robią instytucje, które reprezentują dla poprawy bezpieczeństwa pracy, a tym samym bezpieczeństwa pracowników. Przedstawiono główne założenia i cele dla szerzenia kultury bezpieczeństwa w poszczególnych sektorach. Omówiono różne Kampanie społeczne propagujące bezpieczeństwo pracy, wskazano jakie postawy, wartości i normy zachowań powodują zmniejszenie wypadkowości, a także zaznaczono celowość właściwej oceny ryzyka zawodowego. Podkreślano rolę zarówno pracodawców jak i służby bhp oraz społecznych inspektorów pracy w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Mówiono o etyce, profesjonalnym podejściu i wykonywaniu zadań przez służby, które zostały do tego powołane. Prelegenci podzielili się z uczestnikami Konferencji własnymi doświadczeniami oraz na przykładach pokazali sytuacje wypadkowe, do których doszło, a można było ich uniknąć. Powoływano się na różne akty prawne oraz na praktyki w szerzeniu bezpieczeństwa jakie są w innych krajach. Na koniec przedstawiciel GRUPY Lotos S.A. Pani Wioletta Galas i Mostostal Pomorze S.A. Łukasz Szymerkowski przedstawiły dobre praktyki jakie obowiązują w ich zakładach.

O kreowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy można mówić dużo i długo, ta Konferencja pokazała jak aktualny i ważny jest to temat. Każdy z prelegentów miał ok.20 min i oczywiście czuł nie dosyt, ponieważ nie wyczerpał tematu. Spotkanie pokazało, że należy głośno mówić o bezpieczeństwie pracy aby ten głos był słyszalny. Pan Mieczysław Szczepański Kierownik OIP/ Gdańsk, podsumował Konferencję ” O BHP nie zabiega tylko behapowiec, ale my wszyscy”.