W dniu 18 stycznia 2017 roku Marek Nościusz uczestniczył w spotkaniu Oddziału OSPSBHP Warszawa Centrum.

18 stycznia 2017 Warszawa

W dniu 18 stycznia 2017 roku Marek Nościusz uczestniczył w spotkaniu Oddziału OSPSBHP Warszawa Centrum. W spotkaniu uczestniczyło około 50 jej członków. W spotkaniu wzięła też udział Pani Elżbieta Bożejewicz Prezes ZG, która wygłosiła referat na temat „Zasad Etyki Zawodowej pracownika Służby BHP”

Marek Nościusz omówił temat Samorządu Zawodowego pracowników służby BHP, który powinien wyznaczyć kierunek rozwoju pracownika służby BHP w XXI wieku.

Marek Nościusz powiedział, że jednym z zadań samorządu jest zjednoczenie środowiska służby BHP i uzyskania statutu zawodu zaufania publicznego poprzez spełnienie standardów etyczno moralnych.