2 czerwca 2017 r. Kielce – Starachowice

W dniu 2 czerwca 2017 roku Marek Nościusz uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Oddziały Kielce i Starachowice w miejscowości Huta Szklana w samym sercu Gór Świętokrzyskich w pobliżu 1000-letnego klasztoru św. Katarzyny i legendarnej Łysej Góry. Konferencja miała inspirujący tytuł „Pozorna Ochrona – dopasowanie środków ochrony indywidualnej wyzwaniem polskiego BHP” i takiej było jej przesłanie do pracowników służby BHP. Omówiono jakość stosowanych środków ochrony indywidualnej i świadomość ich stasowania przez pracowników. Marek Nościusz miedzy innymi w imieniu Zarządu Głównego pogratulował Zarządom Oddziałów w sprawnej organizacji konferencji i wyboru kol. Kamili Pękalskiej na funkcję Prezesa Oddziału Kielce. W swoim wystąpieniu nawiązał do zadań pracowników służby bhp wynikających z rozporządzenia, ważnej roli systemów zarządzania bhp i służby bhp w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy. Powiedział także, że pracownicy służby bhp powinni szukać dalszej drogi jej rozwoju, którą daje samorząd zawodowy.