16 wrzesień 2016 Wizyta w Oddziale Sieradz

W dniu 16 września 2016 r. Oddział Sieradz obchodził jubileusz X-lecia jego powołania. Nasz Oddział reprezentowany był przez Prezesa Marka Nościusza i Zofię Formellę byłą Prezes Oddziału, która przez okres 8 lat utrzymywała przyjacielskie relacje z Oddziałem Sieradzkim.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele 10 Oddziałów Naszego Stowarzyszenia.

W trakcie spotkania Marek Nościusz wygłosił referat na temat  „Służba BHP wyzwania XXI wieku” , gdzie podkreśli role i misję jaką ma do spełnienia służba bhp w zakresie działań na rzecz poprawy stanu bhp w zakładach pracy. Powiedział, że Stowarzyszenie dzięki swoim działaniom w szczególności w zakresie organizacji tematycznych konferencji dokształca pracowników służby bhp. Dalszym kierunkiem umacniania służby bhp powinien być samorząd zawodowy.

Po prelekcjach był czas na gratulacje i na ręce Prezes Oddziału Sieradz Urszuli Tomskiej nasza

delegacja wręczyła statuetkę.