1 kwietnia 2017 r. Bydgoszcz

W dniu 1 kwietnia 2017 r. Marek Nościusz Prezes O/ Gdańsk na zaproszenie Zarządu Oddziału OSPSBHP Bydgoszcz uczestniczył w „II Targach BHP-BUD” organizowanych przez Targi Pomorskie w Bydgoszczy.

W trakcie Targów odbyła sie konferencja „BHP to się opłaca” , na której Marek Nościusz wygłosił referat na temat „Służba BHP w XXI wieku”. W swoim wystąpieniu Marek Nościusz podkreślił rolę Naszego Stowarzyszenia w kształtowaniu wiedzy pracowników służby BHP. W procesie budowlanym wykształcony pracownik służby bhp jest doradcą kierownictwa budowy i ma wpływ na właściwy stan bezpieczeństwa i higieny pracy i postawy pracowników. Marek Nościusz powiedział ,że dalszym krokiem przyczyniającym się do rozwoju służby bhp, powinno być powołanie Samorządu Zawodowego .