Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku

Z powodu złożenia rezygnacji z pracy w Zarządzie kadencji 2016-2020 przez trzech jego Członków, zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.

Miejscem Zebrania była Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Zebranie odbyło się w dniu 19 maja 2017 r., a jego celem – uzupełnienie składu Zarządu.

Spośród przybyłych Członków kandydowało pięć osób, z których największą liczbę głosów otrzymali:

Alicja Ataman, Lidia Blachnierek i Michał Frąckiewicz. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. jest obchodzony przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Także w tym dniu związki zawodowe obchodzą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (zwany inaczej Dniem Pamięci o Pracownikach).

Tematem wiodącym obchodów w tym roku, określonym przez MOP, jest LEPSZE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH BHP. Czytaj dalej

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

W dniu 20 kwietnia w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP.

Uczestniczyło w nim około 50 osób.

W związku z przypadającym w kwietniu Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk zaprosił swoich Członków i osoby niezrzeszone do Urzędu Miasta Gdańska na comiesięczne szkolenie. Prezes Oddziału, pan Marek Nościusz, otwierając spotkanie, przywitał zebranych w sali konferencyjnej słuchaczy, dziękując w sposób szczególny wykładowcom, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie i swoją obecnością uświetnili obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Czytaj dalej

W związku z przypadającym w kwietniu Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk, pragnie zaprosić Państwa na szkolenie, które tradycyjnie odbędzie się w sali 107 Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 Termin szkolenia: 20 kwietnia 2017 r., godz. 9.00.

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

program szkolenia – 20.04.2017

“Służba BHP i jej rola w XXI wieku”

W dniu 28 marca 2017 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP
zatytułowane “Służba BHP i jej rola w XXI wieku”.
Uczestniczyło w nim blisko 60 osób.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku zorganizowało comiesięczne szkolenie dla swoich Członków, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Trudny temat roli nowoczesnej służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy omówili zaproszeni na szkolenie wykładowcy z Państwowej Inspekcji Pracy i z Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczął Prezes OSPSBHP O/Gdańsk p. Marek Nościusz, który serdecznie przywitał wszystkich obecnych na sali i przekazał głos przedstawicielowi PIP p. Inspektorowi Piotrowi Gronczewskiemu. Czytaj dalej

Witam Państwa,

W imieniu Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk, pragnę zaprosić Państwa na szkolenie zatytułowane “Służba BHP i jej rola w XXI wieku”. Szkolenie odbędzie się w dniu 28 marca br. w sali 107 Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W załączniku przesyłam Program szkolenia oraz Pismo skierowane do zakładu pracy.
Czytaj dalej

“Protokół powypadkowy
i odpowiedzialność pracownika służby bhp”
W dniu 23 lutego 2017 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP
zatytułowane “Protokół powypadkowy i odpowiedzialność pracownika służby bhp”.
Uczestniczyło w nim blisko 80 osób.

Szkolenie tradycyjnie odbyło się, dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Gdańska, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Organizatorem i gospodarzem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu w charakterze wykładowców i sponsorów zaproszono Grupę Doradczą Prawno-Medyczną z Gdańska oraz szwedzką firmę Ejendals AB. Szkolenie stanowiło kontynuację tematyki wypadków przy pracy z ubiegłego miesiąca i podobnie jak poprzednie, zgromadziło około 80 słuchaczy. Czytaj dalej

Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk serdecznie zapraszam wszystkich Członków na szkolenie organizowane przez nasz Oddział zatytułowane “Protokół powypadkowy i odpowiedzialność pracownika służby bhp”.

Zachęcam do wysłuchania wykładów przedstawicieli m. in. OIP w Gdańsku oraz Grupy Doradczej Prawno-Medycznej z Gdańska. Środki ochrony indywidualnej zaprezentuje przedstawiciel Firmy EJENDALS AB Szwecja. Czytaj dalej

Badanie wypadków przy pracy 24 stycznia 2017 r.

W dniu 24 stycznia 2017 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP zatytułowane “Badanie wypadków przy pracy”. Uczestniczyło w nim blisko 80 osób.

Wydarzenie, otwierające rok 2017, zorganizowane zostało w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Tematyka zachęciła do udziału również wiele osób niezrzeszonych, gdyż wypadki przy pracy są zdarzeniami złożonymi, a ustalanie i badanie ich przyczyn wymagają od zespołu powypadkowego dokonania rzetelnej i wszechstronnej analizy wielu okoliczności . Czytaj dalej