Badanie wypadków przy pracy 24 stycznia 2017 r.

W dniu 24 stycznia 2017 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP zatytułowane “Badanie wypadków przy pracy”. Uczestniczyło w nim blisko 80 osób.

Wydarzenie, otwierające rok 2017, zorganizowane zostało w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Tematyka zachęciła do udziału również wiele osób niezrzeszonych, gdyż wypadki przy pracy są zdarzeniami złożonymi, a ustalanie i badanie ich przyczyn wymagają od zespołu powypadkowego dokonania rzetelnej i wszechstronnej analizy wielu okoliczności . Czytaj dalej

W dniu 16 grudnia 2016 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii społecznej CIOP – PIB pn. “Zdrowie pracowników zyskiem firmy” połączone z wręczenie dyplomów Partnerom.
Celem kampanii społecznej CIOP-PIB pn. “Zdrowie pracowników zyskiem firmy” było rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze ochrony zdrowia pracujących poprzez wymianę dobrych praktyk, upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu promocji zdrowia. Czytaj dalej

W dniu 9 grudnia 2016 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego Oddziału . W trakcie Posiedzenia odbyły się szkolenia członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej . Nasz Oddział na szkoleniu reprezentowali przedstawiciele OKR Zofia Formella i Ryszard Frelich.

Jednocześnie zespół powołany przez Zarząd Główny przedstawił propozycje zmian w Statucie i wskazał , że należy zorganizować Zjazd w celu dostosowania obecnych zapisów Statutu do aktualnie obowiązującej Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach. Zjazd zaplanowano na 12 maja 2017 roku. Czytaj dalej

W dniu 13 grudnia 2016 r. w restauracji Hotelu LOGOS przy ul. Uphagena 28 w Gdańsku , miało miejsce spotkanie wigilijne Oddziału Gdańsk, w którym uczestniczyło ponad 80 Członków.

Spotkanie odbyło się w miłej świątecznej atmosferze. Swoją obecnością zaszczycił nas Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Pan Krzysztof Lisowski oraz Kierownik Sekcji wypadkowej Pan Inspektor Tomasz Czajka. Pan Lisowski podsumował mijający rok, dziękując za dotychczasową współpracę w organizowaniu wielu różnych przedsięwzięć mających na celu promowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Ponadto zasygnalizował nowości prawne, które czekają nas w 2017 r.

Czytaj dalej

22 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się cykliczne spotkanie szkoleniowe dla pracowników służby bhp zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk OSPSBHP. W szkoleniu uczestniczyło 78 osób. Tematem szkolenia było Zarządzanie oceną ryzyka zawodowego. Jak wiemy ocena ryzyka ma za zadanie zapobiegać skutkom zagrożeń zawodowych czyli wyeliminowanie ryzyka lub jego ograniczenie do minimum. Wykładowcy w swoich wystąpieniach podkreślali, że aby ocenić ryzyko należy ustalić jakie zagrożenia występują w środowisku pracy, jakie jest źródło tych zagrożeń oraz jaką posiadają charakterystykę. Czytaj dalej

W dniu 17 listopada 2016 r. w reprezentacyjnej Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2016 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Przedstawiciel Głównego Inspektora Pracy Sekcji Prewencji i Promocji Pan Wojciech Gonciarz, Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku Pani Agnieszka Kraszewska – Godziątkowska, przedstawiciele władz organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Czytaj dalej

Konferencja “Zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa” w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma

W  43. tygodniu roku w Europie obchodzimy Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Po kampanii “Partnerstwo dla prewencji” w 2013 r.  oraz “Stres w pracy? Nie, dziękuję” w 2014 r. przyszedł czas na trzecią już Konferencję  w Polpharmie, która odbyła się w dniu 24 października 2016 r.

Tematem tegorocznej konferencji była zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Korporacyjną Służbę BHP we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w ramach kampanii “Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, której hasło brzmi: “Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Czytaj dalej

Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk serdecznie zaprasza wszystkich Członków na szkolenie organizowane przez nasz Oddział, zatytułowane “Zarządzanie oceną ryzyka zawodowego”.

Zachęcamy do wysłuchania wykładów przedstawicieli PIP i PSSE w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej. Dobre praktyki BHP przybliży nam Firma Rolls-Royce. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo link do zgłoszenia się na Konferencję organizowaną przez Społeczny Komitet Organizacyjny BSiPFSM przy współudziale CIOP pod patronatem OSPSBHP O/Gdańsk.
Konferencja odbędzie się 19.10.2016r. w audytorium Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ulicy Śmidowicza 69 (wejście od ul. Grudzińskiego).

Wydarzenie to stanowi pierwszą edycję Konferencji naukowej kierowanej do środowiska służb i formacji mundurowych, a w szczególności do kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników i studentów związanych z obszarem bezpieczeństwa. Jej głównym celem jest kształtowanie pro bezpiecznych postaw funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji mundurowych, poprzez przedstawienie w formie wystąpień, referatów i artykułów, dobrych praktyk w tym zakresie. Czytaj dalej