W dniu 13 grudnia 2016 r. w restauracji Hotelu LOGOS przy ul. Uphagena 28 w Gdańsku , miało miejsce spotkanie wigilijne Oddziału Gdańsk, w którym uczestniczyło ponad 80 Członków.

Spotkanie odbyło się w miłej świątecznej atmosferze. Swoją obecnością zaszczycił nas Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Pan Krzysztof Lisowski oraz Kierownik Sekcji wypadkowej Pan Inspektor Tomasz Czajka. Pan Lisowski podsumował mijający rok, dziękując za dotychczasową współpracę w organizowaniu wielu różnych przedsięwzięć mających na celu promowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Ponadto zasygnalizował nowości prawne, które czekają nas w 2017 r.

Czytaj dalej

22 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się cykliczne spotkanie szkoleniowe dla pracowników służby bhp zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk OSPSBHP. W szkoleniu uczestniczyło 78 osób. Tematem szkolenia było Zarządzanie oceną ryzyka zawodowego. Jak wiemy ocena ryzyka ma za zadanie zapobiegać skutkom zagrożeń zawodowych czyli wyeliminowanie ryzyka lub jego ograniczenie do minimum. Wykładowcy w swoich wystąpieniach podkreślali, że aby ocenić ryzyko należy ustalić jakie zagrożenia występują w środowisku pracy, jakie jest źródło tych zagrożeń oraz jaką posiadają charakterystykę. Czytaj dalej

W dniu 17 listopada 2016 r. w reprezentacyjnej Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2016 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Przedstawiciel Głównego Inspektora Pracy Sekcji Prewencji i Promocji Pan Wojciech Gonciarz, Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku Pani Agnieszka Kraszewska – Godziątkowska, przedstawiciele władz organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Czytaj dalej

Konferencja “Zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa” w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma

W  43. tygodniu roku w Europie obchodzimy Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Po kampanii “Partnerstwo dla prewencji” w 2013 r.  oraz “Stres w pracy? Nie, dziękuję” w 2014 r. przyszedł czas na trzecią już Konferencję  w Polpharmie, która odbyła się w dniu 24 października 2016 r.

Tematem tegorocznej konferencji była zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Korporacyjną Służbę BHP we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w ramach kampanii “Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, której hasło brzmi: “Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Czytaj dalej

Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk serdecznie zaprasza wszystkich Członków na szkolenie organizowane przez nasz Oddział, zatytułowane “Zarządzanie oceną ryzyka zawodowego”.

Zachęcamy do wysłuchania wykładów przedstawicieli PIP i PSSE w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej. Dobre praktyki BHP przybliży nam Firma Rolls-Royce. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo link do zgłoszenia się na Konferencję organizowaną przez Społeczny Komitet Organizacyjny BSiPFSM przy współudziale CIOP pod patronatem OSPSBHP O/Gdańsk.
Konferencja odbędzie się 19.10.2016r. w audytorium Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ulicy Śmidowicza 69 (wejście od ul. Grudzińskiego).

Wydarzenie to stanowi pierwszą edycję Konferencji naukowej kierowanej do środowiska służb i formacji mundurowych, a w szczególności do kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników i studentów związanych z obszarem bezpieczeństwa. Jej głównym celem jest kształtowanie pro bezpiecznych postaw funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji mundurowych, poprzez przedstawienie w formie wystąpień, referatów i artykułów, dobrych praktyk w tym zakresie. Czytaj dalej

KONFERENCJA – Zrównoważone życie zawodowe

W dniu 28 września 2016 roku w Gdańsku odbyła się konferencja “ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE ZAWODOWE”.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało w sali konferencyjne  Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku przy współudziale  CIOP-PIB w Warszawie. Wpisuje się ono  w  kampanię pod hasłem “Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, organizowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i  Zdrowia w  Pracy (EU-OSHA) w latach 2016-2017. Konferencja zgromadziła liczne grono blisko stu osób wywodzących się zarówno spośród pracodawców i kadry kierowniczej z sektorów państwowych i prywatnych, jak również specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej

Z okazji przypadającego 19 września Dnia Pracownika Służby BHP Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku składa wszystkim Szanownym Koleżankom i Kolegom, pracującym w naszym zawodzie, życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych, pogody ducha i wiary w dobre efekty naszego codziennego zawodowego wysiłku.