W związku z przypadającym w kwietniu Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk, pragnie zaprosić Państwa na szkolenie, które tradycyjnie odbędzie się w sali 107 Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 Termin szkolenia: 20 kwietnia 2017 r., godz. 9.00.

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

program szkolenia – 20.04.2017

“Służba BHP i jej rola w XXI wieku”

W dniu 28 marca 2017 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP
zatytułowane “Służba BHP i jej rola w XXI wieku”.
Uczestniczyło w nim blisko 60 osób.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku zorganizowało comiesięczne szkolenie dla swoich Członków, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Trudny temat roli nowoczesnej służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy omówili zaproszeni na szkolenie wykładowcy z Państwowej Inspekcji Pracy i z Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczął Prezes OSPSBHP O/Gdańsk p. Marek Nościusz, który serdecznie przywitał wszystkich obecnych na sali i przekazał głos przedstawicielowi PIP p. Inspektorowi Piotrowi Gronczewskiemu. Czytaj dalej

Witam Państwa,

W imieniu Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk, pragnę zaprosić Państwa na szkolenie zatytułowane “Służba BHP i jej rola w XXI wieku”. Szkolenie odbędzie się w dniu 28 marca br. w sali 107 Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W załączniku przesyłam Program szkolenia oraz Pismo skierowane do zakładu pracy.
Czytaj dalej

“Protokół powypadkowy
i odpowiedzialność pracownika służby bhp”
W dniu 23 lutego 2017 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP
zatytułowane “Protokół powypadkowy i odpowiedzialność pracownika służby bhp”.
Uczestniczyło w nim blisko 80 osób.

Szkolenie tradycyjnie odbyło się, dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Gdańska, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Organizatorem i gospodarzem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu w charakterze wykładowców i sponsorów zaproszono Grupę Doradczą Prawno-Medyczną z Gdańska oraz szwedzką firmę Ejendals AB. Szkolenie stanowiło kontynuację tematyki wypadków przy pracy z ubiegłego miesiąca i podobnie jak poprzednie, zgromadziło około 80 słuchaczy. Czytaj dalej

Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk serdecznie zapraszam wszystkich Członków na szkolenie organizowane przez nasz Oddział zatytułowane “Protokół powypadkowy i odpowiedzialność pracownika służby bhp”.

Zachęcam do wysłuchania wykładów przedstawicieli m. in. OIP w Gdańsku oraz Grupy Doradczej Prawno-Medycznej z Gdańska. Środki ochrony indywidualnej zaprezentuje przedstawiciel Firmy EJENDALS AB Szwecja. Czytaj dalej

Badanie wypadków przy pracy 24 stycznia 2017 r.

W dniu 24 stycznia 2017 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP zatytułowane “Badanie wypadków przy pracy”. Uczestniczyło w nim blisko 80 osób.

Wydarzenie, otwierające rok 2017, zorganizowane zostało w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Tematyka zachęciła do udziału również wiele osób niezrzeszonych, gdyż wypadki przy pracy są zdarzeniami złożonymi, a ustalanie i badanie ich przyczyn wymagają od zespołu powypadkowego dokonania rzetelnej i wszechstronnej analizy wielu okoliczności . Czytaj dalej

W dniu 16 grudnia 2016 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii społecznej CIOP – PIB pn. “Zdrowie pracowników zyskiem firmy” połączone z wręczenie dyplomów Partnerom.
Celem kampanii społecznej CIOP-PIB pn. “Zdrowie pracowników zyskiem firmy” było rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze ochrony zdrowia pracujących poprzez wymianę dobrych praktyk, upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu promocji zdrowia. Czytaj dalej

W dniu 9 grudnia 2016 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego Oddziału . W trakcie Posiedzenia odbyły się szkolenia członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej . Nasz Oddział na szkoleniu reprezentowali przedstawiciele OKR Zofia Formella i Ryszard Frelich.

Jednocześnie zespół powołany przez Zarząd Główny przedstawił propozycje zmian w Statucie i wskazał , że należy zorganizować Zjazd w celu dostosowania obecnych zapisów Statutu do aktualnie obowiązującej Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach. Zjazd zaplanowano na 12 maja 2017 roku. Czytaj dalej

W dniu 13 grudnia 2016 r. w restauracji Hotelu LOGOS przy ul. Uphagena 28 w Gdańsku , miało miejsce spotkanie wigilijne Oddziału Gdańsk, w którym uczestniczyło ponad 80 Członków.

Spotkanie odbyło się w miłej świątecznej atmosferze. Swoją obecnością zaszczycił nas Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Pan Krzysztof Lisowski oraz Kierownik Sekcji wypadkowej Pan Inspektor Tomasz Czajka. Pan Lisowski podsumował mijający rok, dziękując za dotychczasową współpracę w organizowaniu wielu różnych przedsięwzięć mających na celu promowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Ponadto zasygnalizował nowości prawne, które czekają nas w 2017 r.

Czytaj dalej

22 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się cykliczne spotkanie szkoleniowe dla pracowników służby bhp zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk OSPSBHP. W szkoleniu uczestniczyło 78 osób. Tematem szkolenia było Zarządzanie oceną ryzyka zawodowego. Jak wiemy ocena ryzyka ma za zadanie zapobiegać skutkom zagrożeń zawodowych czyli wyeliminowanie ryzyka lub jego ograniczenie do minimum. Wykładowcy w swoich wystąpieniach podkreślali, że aby ocenić ryzyko należy ustalić jakie zagrożenia występują w środowisku pracy, jakie jest źródło tych zagrożeń oraz jaką posiadają charakterystykę. Czytaj dalej