Konferencja “Zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa” w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma

W  43. tygodniu roku w Europie obchodzimy Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Po kampanii “Partnerstwo dla prewencji” w 2013 r.  oraz “Stres w pracy? Nie, dziękuję” w 2014 r. przyszedł czas na trzecią już Konferencję  w Polpharmie, która odbyła się w dniu 24 października 2016 r.

Tematem tegorocznej konferencji była zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Korporacyjną Służbę BHP we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w ramach kampanii “Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, której hasło brzmi: “Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Czytaj dalej

Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk serdecznie zaprasza wszystkich Członków na szkolenie organizowane przez nasz Oddział, zatytułowane “Zarządzanie oceną ryzyka zawodowego”.

Zachęcamy do wysłuchania wykładów przedstawicieli PIP i PSSE w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej. Dobre praktyki BHP przybliży nam Firma Rolls-Royce. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo link do zgłoszenia się na Konferencję organizowaną przez Społeczny Komitet Organizacyjny BSiPFSM przy współudziale CIOP pod patronatem OSPSBHP O/Gdańsk.
Konferencja odbędzie się 19.10.2016r. w audytorium Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ulicy Śmidowicza 69 (wejście od ul. Grudzińskiego).

Wydarzenie to stanowi pierwszą edycję Konferencji naukowej kierowanej do środowiska służb i formacji mundurowych, a w szczególności do kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników i studentów związanych z obszarem bezpieczeństwa. Jej głównym celem jest kształtowanie pro bezpiecznych postaw funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji mundurowych, poprzez przedstawienie w formie wystąpień, referatów i artykułów, dobrych praktyk w tym zakresie. Czytaj dalej

KONFERENCJA – Zrównoważone życie zawodowe

W dniu 28 września 2016 roku w Gdańsku odbyła się konferencja “ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE ZAWODOWE”.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało w sali konferencyjne  Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku przy współudziale  CIOP-PIB w Warszawie. Wpisuje się ono  w  kampanię pod hasłem “Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, organizowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i  Zdrowia w  Pracy (EU-OSHA) w latach 2016-2017. Konferencja zgromadziła liczne grono blisko stu osób wywodzących się zarówno spośród pracodawców i kadry kierowniczej z sektorów państwowych i prywatnych, jak również specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej

Z okazji przypadającego 19 września Dnia Pracownika Służby BHP Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku składa wszystkim Szanownym Koleżankom i Kolegom, pracującym w naszym zawodzie, życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych, pogody ducha i wiary w dobre efekty naszego codziennego zawodowego wysiłku.

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie na Konferencję organizowaną przez nasze Stowarzyszenie przy współudziale CIOP pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, a także formularz zgłoszenia.

Chętnych do udziału w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres sekretarza Oddziału ospsbhp.gdansk@wp.pl do dnia 18 września br.
Udział w Konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

 

      Na podstawie podpisanego porozumienia z przyjemnością przekazujemy Państwu poniższe informacje na temat uroczystości z okazji “Dnia Budowlanych”.

W imieniu partnerów współorganizujących tegoroczne uroczystości “Dnia Budowlanych 2016”, organizacji pracodawców, związków zawodowych, samorządu zawodowego i gospodarczego oraz innych instytucji polskiego sektora budowlanego i mieszkaniowego mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w centralnej uroczystości z okazji naszego święta. Czytaj dalej

Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego OSPSBHP O/Gdańsk serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu okresowym dla pracowników służby bhp, które odbędzie się we wrześniu 2016r. Zakończenie szkolenia planowane jest podczas Konferencji CIOP “Bezpieczni na starcie – zdrowi na mecie” w Gdańsku w dniu 28 września br.
Czytaj dalej