Seminarium “System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
podstawą kształtowania bezpiecznych postaw pracowników”
22 – 23 września 2017 r. Hotel VENUS Łapino

TEMATEM WIODĄCYM SEMINARIUM ZORGANIZOWANEGO PRZEZ ZARZĄD OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK

BYŁY SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA FIRM.

 

Jesienna propozycja szkoleniowa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Członków Oddziału Gdańskiego naszej organizacji. W sali konferencyjnej Hotelu VENUS w Łapinie zgromadziło się blisko 60 osób. Seminarium o godz. 9.00 otworzył Prezes Oddziału Pan Marek Nościusz, witając przybyłych uczestników i dziękując wykładowcom i prelegentom za przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów.

Pierwszy wykład na temat zależności między zarządzaniem oceną ryzyka zawodowego a występowaniem wypadków przy pracy wygłosił Inspektor Pracy Pan Piotr Gronczewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Pan Inspektor omówił aspekty określające elementy ryzyka, podejmowanie przez pracodawców działań prewencyjnych w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego, a także przytoczył przykłady działań organizacyjnych wykorzystywanych z powodzeniem w profilaktyce wypadków przy pracy. Słuchacze zostali również zaznajomieni z danymi statystycznymi za lata 2014 – 2016 odnoszącymi się do ilości wypadków przy pracy w Polsce, branż, które dominują w niechlubnej hierarchii wypadkowości, ilości poszkodowanych i najczęstszych przyczyn wypadków. Swoje wypowiedzi Pan Inspektor zilustrował ciekawymi przykładami wypadków przy pracy z własnego bogatego doświadczenia zawodowego. Czytaj dalej

Witam Państwa,

W imieniu Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk, pragnę zaprosić Państwa na szkolenie wyjazdowe zatytuowane

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  podstawą kształtowania bezpiecznych  postaw pracowników”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu VENUS w Łapinie.

Szczegóły uczestnictwa w seminarium znajdują się w załączonych dokumentach.

Bardzo prosimy o zachowanie terminu przesłania Karty zgłoszenia oraz dokonania wpłaty według wybranej opcji. Czytaj dalej

kondolencje

W dniu 30.06.2017 r. wręczono 32 Świadectwa słuchaczom studiów podyplomowych o specjalności BHP w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku , gdzie Nasze Stowarzyszenie ma patronat nad kierunkiem.

Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji pracownika służby bhp. Czytaj dalej

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego szanownego kolegi Leszka Frontczaka, długoletniego członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP O/Gdańsk.

Leszek zawsze był gotowy do podejmowania nowych wyzwań, wspierał nas niejednokrotnie jeśli tylko była potrzebna jakakolwiek pomoc.
Będzie nam Go brakowało.

Bliskim Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia – Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk.

W dniu 20  maja 2017 r. Pożegnaliśmy Naszego Kolegę Leszka Frontczaka.

W dniu 20 maja 2017 r. na cmentarzu Łostowickim  w Gdańsku odbył się pogrzeb Naszego członka Leszka Frontczaka. Czytaj dalej

 Zarząd OSPSBHP O/ Gdańsk zaprasza Państwa serdecznie na szkolenie, które odbędzie się

w dniach 26-27 maja br. w Hotelu “Wichrowe wzgórze” w Chmielnie.

 

    Szkolenie zatytułowane “Metodyka prowadzenia szkolenia BHP” organizowane jest przy udziale wykładowców Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Pomorskiego.

 

    Termin przesyłania Kart zgłoszeń na adres ospsbhp.gdansk@wp.pl upływa w dniu 21 maja br. Bardzo proszę o przestrzeganie tego terminu. Czytaj dalej

  ZJAZD NADZWYCZAJNY OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

W dniu 12 maja 2017 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Zjazd Nadzwyczajny Delegatów OSPSBHP, zwołany w celu zmiany treści Statutu celem jej dostosowania do znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” oraz przyjęcia treści regulaminów władz naczelnych.

Oddział Gdańsk reprezentowało dwunastu delegatów: Michał Chłopecki, Zofia Formella, Małgorzata Frelich, Ryszard Frelich, Małgorzata Hillar, Jan Kozłowski, Irena Lazarewicz-Orchowska, Roman Majkowski, Katarzyna Małecka, Marek Nościusz, Janusz Ożarków i Roman Wika. Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku

Z powodu złożenia rezygnacji z pracy w Zarządzie kadencji 2016-2020 przez trzech jego Członków, zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.

Miejscem Zebrania była Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Zebranie odbyło się w dniu 19 maja 2017 r., a jego celem – uzupełnienie składu Zarządu.

Spośród przybyłych Członków kandydowało pięć osób, z których największą liczbę głosów otrzymali:

Alicja Ataman, Lidia Blachnierek i Michał Frąckiewicz. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. jest obchodzony przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Także w tym dniu związki zawodowe obchodzą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (zwany inaczej Dniem Pamięci o Pracownikach).

Tematem wiodącym obchodów w tym roku, określonym przez MOP, jest LEPSZE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH BHP. Czytaj dalej