Szanowni Państwo w dniu 17.02.2021 Zarząd Oddziału Gdańsk zaprasza na niezwykle ciekawe szkolenie w formie ON LINE, które odbędzie się na platformie ZOOM.

 

Temat szkolenia: “Czynniki szkodliwe w środowisku pracy i obowiązki służby BHP?.

W trakcie szkolenia uzyskacie Państwo odpowiedź m.in. na poniższe pytania:

– Jak prawidłowo prowadzić rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia?

– Jak właściwie wypełniać karty wyników z pomiarów?

– Jak prawidłowo ustalać zakres pomiarów w przedsiębiorstwie?

– Jak prawidłowo wskazywać czynniki szkodliwe w skierowaniach na badania profilaktyczne?

– Jak prawidłowo klasyfikować i raportować czynniki rakotwórcze do Instytucji Państwowych?

– Jak ujmować wyniki pomiarów w ocenie ryzyka zawodowego? 

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, kliknij poniższy link – tytuł i wypełnij formularz.
 

“Czynniki Szkodliwe na stanowiskach pracy i obowiązki służby BHP” Szkolenie w dniu 17.02.2021


Program szkolenia

 

 

Dzień dobry,

 

Zarząd Oddziału Gdańsk uprzejmie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

“Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego – aktualne wymagania”.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM

w dniu 16 grudnia 2020 r. w godz. 13.00 – 15.00.

 

Wykłady poprowadzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Czytaj dalej

“SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”

W dniu 5 listopada 2020 roku odbyło się seminarium podnoszące wiedzę z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk.
Uczestniczyło w nim około 70 osób.

­

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii i związane z nim ograniczenia, seminarium dla
Członków naszej organizacji zorganizowano w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy
internetowej. Tematem seminarium były “Aktualności w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-
2 – regulacje prawne, praca zdalna, spotkania firmowe (biznesowe). Ocena ryzyka zawodowego w
narażeniu na koronawirusa”. Materiały dydaktyczne przygotował i wykład poprowadził Inspektor
Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku Pan Piotr Gronczewski.
Czytaj dalej

 
Dzień dobry, 

Mam przyjemność, w imieniu Zarządu Oddziału Gdańsk zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu na temat:

“Aktualności w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2
– regulacje prawne, praca zdalna, spotkania firmowe (biznesowe).

Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na koronawirusa”.

 

Termin szkolenia: 05 listopada 2020 r. (czwartek) w godzinach 13.00 – 15.00.
 
Ze względu na trwającą pandemię, szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy internetowej ZOOM. Wykład poprowadzi przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku.

Czytaj dalej

 

Dzień dobry,

W związku ze zmianą przepisów, umożliwiającą organizowanie spotkań w większych grupach osób, Zarząd Oddziału Gdańsk podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 17 września 2020 r. o godz. 10.00.

Miejscem Zebrania będzie Sala Teatralna Domu Technika NOT, ul. Piwna 6 w Gdańsku.

Zebranie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia proszę przesłać do dnia 14 września br. na adres: ospsbhp.gdansk@gmail.com Czytaj dalej

Dzień dobry,

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i wdrożonymi środkami profilaktycznymi, Zarząd Oddziału Gdańsk odwołuje szkolenie zaplanowane na dzień 17 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta Gdańska.

O dacie kolejnego spotkania poinformujemy w późniejszym terminie.

Z poważaniem,

Małgorzata Hillar
sekretarz Zarządu
OSPS BHP O/Gdańsk
+48 728 744 074

“SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”

W dniu 25 lutego 2020 roku w Urzędzie Miasta Gdańska odbyło się szkolenie z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk.

Uczestniczyło w nim ponad 50 osób.

Od lat korzystamy z uprzejmości Urzędu Miasta Gdańska, gdzie w Sali konferencyjnej odbyło się drugie w
tym roku szkolenie dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk.
Tym razem tematem przewodnim było bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Do udziału w szkoleniu w charakterze wykładowców Zarząd Oddziału zaprosił przedstawicieli Państwowej
Straży Pożarnej w Gdańsku oraz przedstawiciele firmy Linde Gaz Polska Sp. z o. o. Szkolenie zgromadziło
pięćdziesięciu słuchaczy. Czytaj dalej