Spotkanie wigilijne
Gdańsk, 13 grudnia 2017 r.

W dniu 13 grudnia 2017 r. w siedzibie OSPSBHP Oddział Gdańsk odbyło się spotkanie wigilijne Członków Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyło 88 osób, w tym przedstawiciel Okręgowej
Inspekcji Pracy w Gdańsku.

Marek Nościusz, Prezes Oddziału, w kilku słowach podsumował mijający rok 2017 , który obfitował w wiele wydarzeń ważnych dla naszej organizacji, takich jak: wybory uzupełniające do składu Zarządu, dwukrotny wyjazd delegatów na Zjazdy Nadzwyczajne , organizacja dwóch szkoleń wyjazdowych oraz osiem miejscowych comiesięcznych spotkań szkoleniowych, w których średnio uczestniczyło 75 naszych Członków. Czytaj dalej

KONFERENCJA “BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU NA BUDOWIE”

POMORSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI
GDAŃSK, 24 LISTOPADA 2017 R.

Konferencja zorganizowana została pod patronatem Marszałka Województwa
Pomorskiego, Pana Mieczysława Struka, przez Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB

“Bezpiecznie od początku”.

W dniu 24 listopada 2017 r. w Gdańsku, w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja zatytułowana “Bezpiecznie od początku na budowie”, która zgromadziła liczne grono słuchaczy w liczbie blisko stu osób. W gronie tym znaleźli się zarówno Członkowie naszej organizacji, jak i osoby spoza niej, zainteresowane tematem.

Organizatorem konferencji był Zarząd OSPSBHP Oddział Gdańsk, współorganizatorem natomiast Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Partnerami byli: Państwowa Inspekcja Pracy, ZZ Budowlani, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KWPSP w Gdańsku, Laboratorium Badań Środowiskowych EKOPEX Gdynia.

Czytaj dalej

17 listopada 2017 r. Najaktywniejszy Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W dniu 17 listopada 2017 roku w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2017 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku: etapu regionalnego XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu “Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, konkursu “Buduj bezpiecznie”, konkursu na, “Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” oraz VIII edycji Konkursu na , “Najaktywniejszego Pracownika Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

 W imieniu Zarządu Oddziału Gdańsk z przyjemnością pragnę zaprosić Państwa na coroczne spotkanie świąteczne, które tradycyjnie odbędzie się w restauracji Hotelu LOGOS w Gdańsku Wrzeszczu na ulicy Uphagena 28 w dniu 13 grudnia br. o godzinie 13.00.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu drogą elektroniczną na adres ospsbhp.gdansk@wp.pl lub wiadomością sms na nr telefonu 728 744 074 do dnia 10 grudnia 2017 r. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk zaprasza do udziału w Konferencji pt.: “Bezpiecznie od początku na budowie”, organizowanej przy współudziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w dniu  24 listopada 2017 r. Czytaj dalej

SEMINARIUM NA TEMAT “BHP Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI”

 

W dniu 18 października 2017 r. w Urzędzie Miasta Gdańska odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi.

 

Kolejne w tym roku szkolenie dla Członków OSPSBHP Oddział Gdańsk, zorganizowane przez Zarząd Oddziału, zgromadziło w gościnnych progach Urzędu Miasta Gdańska blisko 80 osób. Do omówienia trudnego i niezwykle istotnego zagadnienia, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w kontakcie z substancjami chemicznymi zaproszono doświadczonych wykładowców, specjalistów w swoich dziedzinach.

Seminarium otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gdańskiego, Pan Marek Nościusz. Witając zebranych w sali konferencyjnej uczestników, podziękował wykładowcom za przyjęcie zaproszenia do udziału w szkoleniu oraz za przygotowanie materiałów wykładowych i ćwiczeniowych. Odniósł się ponadto do zapowiadanych przez ustawodawcę zmian w obszarze przepisów prawa pracy, w szczególności do zagadnień związanych ze szkoleniami okresowych pracowników w dziedzinie bhp. Czytaj dalej

Seminarium “System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
podstawą kształtowania bezpiecznych postaw pracowników”
22 – 23 września 2017 r. Hotel VENUS Łapino

TEMATEM WIODĄCYM SEMINARIUM ZORGANIZOWANEGO PRZEZ ZARZĄD OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK

BYŁY SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA FIRM.

 

Jesienna propozycja szkoleniowa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Członków Oddziału Gdańskiego naszej organizacji. W sali konferencyjnej Hotelu VENUS w Łapinie zgromadziło się blisko 60 osób. Seminarium o godz. 9.00 otworzył Prezes Oddziału Pan Marek Nościusz, witając przybyłych uczestników i dziękując wykładowcom i prelegentom za przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów.

Pierwszy wykład na temat zależności między zarządzaniem oceną ryzyka zawodowego a występowaniem wypadków przy pracy wygłosił Inspektor Pracy Pan Piotr Gronczewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Pan Inspektor omówił aspekty określające elementy ryzyka, podejmowanie przez pracodawców działań prewencyjnych w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego, a także przytoczył przykłady działań organizacyjnych wykorzystywanych z powodzeniem w profilaktyce wypadków przy pracy. Słuchacze zostali również zaznajomieni z danymi statystycznymi za lata 2014 – 2016 odnoszącymi się do ilości wypadków przy pracy w Polsce, branż, które dominują w niechlubnej hierarchii wypadkowości, ilości poszkodowanych i najczęstszych przyczyn wypadków. Swoje wypowiedzi Pan Inspektor zilustrował ciekawymi przykładami wypadków przy pracy z własnego bogatego doświadczenia zawodowego. Czytaj dalej

Witam Państwa,

W imieniu Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk, pragnę zaprosić Państwa na szkolenie wyjazdowe zatytuowane

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  podstawą kształtowania bezpiecznych  postaw pracowników”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu VENUS w Łapinie.

Szczegóły uczestnictwa w seminarium znajdują się w załączonych dokumentach.

Bardzo prosimy o zachowanie terminu przesłania Karty zgłoszenia oraz dokonania wpłaty według wybranej opcji. Czytaj dalej