SEMINARIUM NA TEMAT “BHP Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI”

 

W dniu 18 października 2017 r. w Urzędzie Miasta Gdańska odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi.

 

Kolejne w tym roku szkolenie dla Członków OSPSBHP Oddział Gdańsk, zorganizowane przez Zarząd Oddziału, zgromadziło w gościnnych progach Urzędu Miasta Gdańska blisko 80 osób. Do omówienia trudnego i niezwykle istotnego zagadnienia, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w kontakcie z substancjami chemicznymi zaproszono doświadczonych wykładowców, specjalistów w swoich dziedzinach.

Seminarium otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gdańskiego, Pan Marek Nościusz. Witając zebranych w sali konferencyjnej uczestników, podziękował wykładowcom za przyjęcie zaproszenia do udziału w szkoleniu oraz za przygotowanie materiałów wykładowych i ćwiczeniowych. Odniósł się ponadto do zapowiadanych przez ustawodawcę zmian w obszarze przepisów prawa pracy, w szczególności do zagadnień związanych ze szkoleniami okresowych pracowników w dziedzinie bhp. Czytaj dalej

Seminarium “System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
podstawą kształtowania bezpiecznych postaw pracowników”
22 – 23 września 2017 r. Hotel VENUS Łapino

TEMATEM WIODĄCYM SEMINARIUM ZORGANIZOWANEGO PRZEZ ZARZĄD OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK

BYŁY SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA FIRM.

 

Jesienna propozycja szkoleniowa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Członków Oddziału Gdańskiego naszej organizacji. W sali konferencyjnej Hotelu VENUS w Łapinie zgromadziło się blisko 60 osób. Seminarium o godz. 9.00 otworzył Prezes Oddziału Pan Marek Nościusz, witając przybyłych uczestników i dziękując wykładowcom i prelegentom za przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów.

Pierwszy wykład na temat zależności między zarządzaniem oceną ryzyka zawodowego a występowaniem wypadków przy pracy wygłosił Inspektor Pracy Pan Piotr Gronczewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Pan Inspektor omówił aspekty określające elementy ryzyka, podejmowanie przez pracodawców działań prewencyjnych w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego, a także przytoczył przykłady działań organizacyjnych wykorzystywanych z powodzeniem w profilaktyce wypadków przy pracy. Słuchacze zostali również zaznajomieni z danymi statystycznymi za lata 2014 – 2016 odnoszącymi się do ilości wypadków przy pracy w Polsce, branż, które dominują w niechlubnej hierarchii wypadkowości, ilości poszkodowanych i najczęstszych przyczyn wypadków. Swoje wypowiedzi Pan Inspektor zilustrował ciekawymi przykładami wypadków przy pracy z własnego bogatego doświadczenia zawodowego. Czytaj dalej

Witam Państwa,

W imieniu Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk, pragnę zaprosić Państwa na szkolenie wyjazdowe zatytuowane

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  podstawą kształtowania bezpiecznych  postaw pracowników”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu VENUS w Łapinie.

Szczegóły uczestnictwa w seminarium znajdują się w załączonych dokumentach.

Bardzo prosimy o zachowanie terminu przesłania Karty zgłoszenia oraz dokonania wpłaty według wybranej opcji. Czytaj dalej

kondolencje

W dniu 30.06.2017 r. wręczono 32 Świadectwa słuchaczom studiów podyplomowych o specjalności BHP w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku , gdzie Nasze Stowarzyszenie ma patronat nad kierunkiem.

Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji pracownika służby bhp. Czytaj dalej

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego szanownego kolegi Leszka Frontczaka, długoletniego członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP O/Gdańsk.

Leszek zawsze był gotowy do podejmowania nowych wyzwań, wspierał nas niejednokrotnie jeśli tylko była potrzebna jakakolwiek pomoc.
Będzie nam Go brakowało.

Bliskim Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia – Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk.

W dniu 20  maja 2017 r. Pożegnaliśmy Naszego Kolegę Leszka Frontczaka.

W dniu 20 maja 2017 r. na cmentarzu Łostowickim  w Gdańsku odbył się pogrzeb Naszego członka Leszka Frontczaka. Czytaj dalej

 Zarząd OSPSBHP O/ Gdańsk zaprasza Państwa serdecznie na szkolenie, które odbędzie się

w dniach 26-27 maja br. w Hotelu “Wichrowe wzgórze” w Chmielnie.

 

    Szkolenie zatytułowane “Metodyka prowadzenia szkolenia BHP” organizowane jest przy udziale wykładowców Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Pomorskiego.

 

    Termin przesyłania Kart zgłoszeń na adres ospsbhp.gdansk@wp.pl upływa w dniu 21 maja br. Bardzo proszę o przestrzeganie tego terminu. Czytaj dalej

  ZJAZD NADZWYCZAJNY OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

W dniu 12 maja 2017 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Zjazd Nadzwyczajny Delegatów OSPSBHP, zwołany w celu zmiany treści Statutu celem jej dostosowania do znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” oraz przyjęcia treści regulaminów władz naczelnych.

Oddział Gdańsk reprezentowało dwunastu delegatów: Michał Chłopecki, Zofia Formella, Małgorzata Frelich, Ryszard Frelich, Małgorzata Hillar, Jan Kozłowski, Irena Lazarewicz-Orchowska, Roman Majkowski, Katarzyna Małecka, Marek Nościusz, Janusz Ożarków i Roman Wika. Czytaj dalej