Dnia 04.09.2009r. o godzinie 930 Wojewódzkiego w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 odbyło się szkolenie dla członków Gdańskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w którym wzięło udział 85 osób. Tematem szkolenia była “Ocena ryzyka zawodowego czynników chemicznych i biologicznych występujących w środowisku pracy“. Wykłady prowadziły pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku. Zagadnienia dotyczące czynników chemicznych przedstawiła pani Małgorzata Galewska, która w swoim wykładzie określiła słuchaczom co to jest czynnik chemiczny oraz jak powinna wyglądać praca z tymi czynnikami – czyli stosowanie, ich w procesach, łącznie, jego wytwarzanie i transport. Bardzo dokładnie omówiła obowiązki pracodawcy,kładąc szczególny nacisk na dokonanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniając kategorię zagrożeń A,B,C,D i E. Ważnym elementem składowym w dokonaniu oceny ryzyka zawodowego czynników chemicznych jest działalność prewencyjna dla poszczególnych poziomów ryzyka (1,2,3,4). Na zakończenie wykładu Pani Galewska omówiła praktyczną stronę oceny ryzyka na przykładzie wybranych czynników chemicznych.
Wykład na temat czynników biologicznych prezentowała pani Iwona Weselak, asystent Oddziału Higieny Pracy PSSE w Gdańsku. Przytoczyła najistotniejszeakty prawne, na podstawie których pracownicy służby BHP powinny oceniać ryzyko zawodowe. Przede wszystkim położyła nacisk na poprawne zdefiniowanie ryzyka zawodowego, systematyczne badanie wszystkich aspektów pracy w celustwierdzenia na jakie zagrożenia w środowisku pracy może być narażony pracownik i czy można je wyeliminować. Przykłady, które zostały przedstawione w sposób jasny i przejrzysty, pozwoliły zrozumieć istotę zagadnienia w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki biologiczne.w sali Herbowej Pomorskiego Urzędu

     W dniu 17.04.2009r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska odbyła się konferencja “Wypadki przy pracy a koszty społeczne”. Organizatorem konferencji był Zarząd Główny OSPS BHP przy współudziale Zarządu Oddziału w Gdańsku. Uczestnicy otrzymali komplet materiałów konferencyjnych oraz drobny upominek z logo Stowarzyszenia. Czytaj dalej

W dniu 17.04.2009r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska  odbyła się konferencja “Wypadki przy pracy a koszty społeczne” . Organizatorem konferencji był Zarząd Główny OSPS BHP przy współudziale Zarządu Oddziału w Gdańsku. Uczestnicy otrzymali komplet materiałów konferencyjnych oraz drobny upominek z logo Stowarzyszenia.
Prowadzący spotkanie Ryszard Frelich  zapoznał uczestników konferencji
z programem, a Prezes Oddziału w Gdańsku Zofia Formella powitała zaproszonych gości, którzy zaszczycili konferencję swoją obecnością. Obecni byli m.in.: Anna Tomczyk –  zastępca Głównego Inspektora Pracy, Mieczysław Szczepański – Okręgowy Inspektor Pracy Czytaj dalej