Główny Urząd Statystyczny uprzejmie informuje, że zgodnie z Programem badań statystyki publicznej na rok 2019, rejestrowanie części I statystycznych kart wypadku na formularzu elektronicznym Z-KW-2019, udostępnione będzie na portalu sprawozdawczym GUS do dnia 22 stycznia 2020 r.

Prosimy, aby w tym terminie uzupełnić wszystkie niezarejestrowane karty wypadku z datą zdarzenia z roku 2019 (lub z lat wcześniejszych). Czytaj dalej

SPOTKANIE WIGILIJNE, GDAŃSK, 17 GRUDNIA 2019 R.

W dniu 17 grudnia 2019 r. w siedzibie OSPSBHP Oddział Gdańsk odbyło się spotkanie wigilijne Członków Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyło blisko 60 osób, w tym przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku w osobach Mariusz Pokrzywinski Okręgowy Inspektor Pracy, Agnieszka Dobrodziej Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru oraz Izabela Struczyńska Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych. Czytaj dalej

RADA STOWARZYSZENIA

W dniu 6 grudnia 2019 roku   w Katowicach odbyła się Rada   Stowarzyszenia, w której Oddział Gdańsk był reprezentowany przez Marka Nościusza Prezesa Oddziału oraz Ryszarda Frelicha członka Komisji Rewizyjnej, na której Zarząd Główny dokonał podsumowania roku 2019 i przedstawił propozycje pracy na rok 2020.

W Planie Pracy Zarządu Głównego znalazła się organizacja stoiska oraz konferencji podczas Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pożarowej SAWO w Poznaniu,
zaplanowane na 21-23 kwietnia 2020 r. Czytaj dalej

Spotkanie Wigilijne w Toruniu

13 grudnia 2019 r.  w restauracji Panorama w Toruniu odbyło się uroczyste Spotkanie
Wigilijne, w którym uczestniczyli członkowie Oddziału Toruń. Wśród zaproszonych gości był Marek Nościusz, Prezes Oddziału Gdańsk oraz przedstawiciele Oddziału z Bydgoszczy: Prezes Andrzej Krużyński, vice prezes Adam Pierzyński. Czytaj dalej

SZKOLENIE AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH
NA NORMĘ SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP ISO 45001

W dniach 13-14 grudnia 2019 r. w siedzibie naszej organizacji w Gdańsku dla członków sekcji ISO 45001 powołanej przy naszym Oddziale w roku 2018 odbyło się szkolenie audytorów wewnętrznych na Normę Systemu Zarządzania BHP oparte na Normach ISO 45001:2018 (SZBHP) oraz 19011:2019 (AUDITOWANIE). Szkolenie dla jej uczestników było płatne. Czytaj dalej

JUBILEUSZ X-LECIA OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ SŁUPSK

W dniu 29 listopada 2019 r., w Hotelu “Wodnik” w Łebie odbyło się Seminarium poświęcone tematowi “Służba BHP wczoraj i dziś”, zorganizowane przez Zarząd Oddziału w Słupsku. Wykładowcami byli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy O/Słupsk, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz OSPSBHP O/Słupsk. Czytaj dalej

 

W dniu 7 grudnia 2019 r. na cmentarzu Łostowice w Gdańsku został pochowany w wieku 70 lat długoletni członek naszego Stowarzyszenia kol. Edward Różański. Edward był kolegą o dużej wiedzy merytorycznej służący pomocą młodemu pokoleniu pracowników służby BHP. Systematycznie uczestniczył wspotkaniach naszej organizacji.  Czytaj dalej

22 listopada 2019 r. Ratusz Główny Miasta Gdańska

W dniu 22 listopada 2019 roku w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2019 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku: etapu regionalnego XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, konkursu ?Buduj bezpiecznie”, konkursu na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” oraz na “Najaktywniejszego Pracownika Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”. Czytaj dalej

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”

W dniu 20 listopada 2019 roku w Gdańsku odbyło się seminarium pt.:

Psychologia mobbingu w pracy”

zorganizowane przez Zarząd OSPS BHP Oddział Gdańsk.

Szkolenie dla pracowników służby BHP odbyło się, dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Gdańska, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy ulicy Nowe Ogrody. Organizatorem i gospodarzem seminarium było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu w charakterze wykładowców zaproszono przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA oraz Urzędu Statystycznego. Szkolenie zgromadziło blisko czterdziestu słuchaczy. Czytaj dalej