Deklaracja Współpracy OIP Gdańsk – OSPSBHP O w Gdańsku
 

W dniu 24 marca 2021 roku p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski podpisał Deklarację Współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Gdańsku reprezentowanym przez V-ce Prezesa Michała Chłopeckiego.
  Czytaj dalej

W dniu 17 lutego 2021 r. w godzinach 12.00 do 15.00 odbyło się szkolenie z wykorzystaniem platformy ZOOM, zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu zaproszono Członków wszystkich Oddziałów w Polsce. Zaproponowany temat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, co poskutkowało wyjątkowo wysoką frekwencją słuchaczy. Przed urządzeniami IT spotkało się ponad trzystu uczestników z całej Polski.

 

Niewątpliwym atutem seminarium byli wykładowcy, którzy zechcieli podzielić się z naszymi słuchaczami swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem. Wymagania prawne regulujące zasady pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz odniesienie wyników tych pomiarów w ocenie ryzyka zawodowego omówiła Kierownik Sekcji Badań Środowiska Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. Czytaj dalej

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.
Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane.

Szanowni Państwo w dniu 17.02.2021 Zarząd Oddziału Gdańsk zaprasza na niezwykle ciekawe szkolenie w formie ON LINE, które odbędzie się na platformie ZOOM.

 

Temat szkolenia: “Czynniki szkodliwe w środowisku pracy i obowiązki służby BHP?.

W trakcie szkolenia uzyskacie Państwo odpowiedź m.in. na poniższe pytania:

– Jak prawidłowo prowadzić rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia?

– Jak właściwie wypełniać karty wyników z pomiarów?

– Jak prawidłowo ustalać zakres pomiarów w przedsiębiorstwie?

– Jak prawidłowo wskazywać czynniki szkodliwe w skierowaniach na badania profilaktyczne?

– Jak prawidłowo klasyfikować i raportować czynniki rakotwórcze do Instytucji Państwowych?

– Jak ujmować wyniki pomiarów w ocenie ryzyka zawodowego? 

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, kliknij poniższy link – tytuł i wypełnij formularz.
 

“Czynniki Szkodliwe na stanowiskach pracy i obowiązki służby BHP” Szkolenie w dniu 17.02.2021


Program szkolenia

 

 

Dzień dobry,

 

Zarząd Oddziału Gdańsk uprzejmie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

“Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego – aktualne wymagania”.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM

w dniu 16 grudnia 2020 r. w godz. 13.00 – 15.00.

 

Wykłady poprowadzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Czytaj dalej

“SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”

W dniu 5 listopada 2020 roku odbyło się seminarium podnoszące wiedzę z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk.
Uczestniczyło w nim około 70 osób.

­

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii i związane z nim ograniczenia, seminarium dla
Członków naszej organizacji zorganizowano w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy
internetowej. Tematem seminarium były “Aktualności w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-
2 – regulacje prawne, praca zdalna, spotkania firmowe (biznesowe). Ocena ryzyka zawodowego w
narażeniu na koronawirusa”. Materiały dydaktyczne przygotował i wykład poprowadził Inspektor
Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku Pan Piotr Gronczewski.
Czytaj dalej

 
Dzień dobry, 

Mam przyjemność, w imieniu Zarządu Oddziału Gdańsk zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu na temat:

“Aktualności w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2
– regulacje prawne, praca zdalna, spotkania firmowe (biznesowe).

Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na koronawirusa”.

 

Termin szkolenia: 05 listopada 2020 r. (czwartek) w godzinach 13.00 – 15.00.
 
Ze względu na trwającą pandemię, szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy internetowej ZOOM. Wykład poprowadzi przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku.

Czytaj dalej