“SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”
W dniu 28 lutego 2019 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk.
Uczestniczyło w nim 50 osób.

Szkolenie dla pracowników służby BHP odbyło się, dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Gdańska, w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy ulicy Długi Targ, w sąsiedztwie Dworu Artusa.
Organizatorem i gospodarzem szkolenia było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu w charakterze wykładowców zaproszono przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Firmy 3M. Szkolenie zgromadziło pięćdziesięciu słuchaczy. Czytaj dalej

Dzień dobry,

W imieniu Zarządu naszej organizacji zapraszam Państwa serdecznie na bezpłatne szkolenie w ramach doskonalenia i poszerzania naszej wiedzy zawodowej w różnych dziedzinach.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. (czwartek),

w Urzędzie Miasta Gdańska na ul. Długi Targ 39/40 (obok Dworu Artusa).

Rozpoczęcie o godz. 11.00.

 

Bardzo proszę zwrócić uwagę na inne niż zazwyczaj miejsce organizacji szkolenia.   Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Oddział w Gdańsku

W związku ze zmianą Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, zaistniała konieczność dokonania wyborów Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy, który odbędzie się 10 maja 2019 r. w Toruniu. W tym celu Zarząd Oddziału Gdańsk zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.

Miejscem Zebrania był Hotel “LOGOS” w Gdańsku. Zebranie odbyło się w dniu 17 stycznia 2019 r. Członkowie naszego Oddziału wykazali się odpowiedzialnością, licznie przybywając na Zebranie, aby zgodnie ze Statutem wybierać dziewięciu Delegatów.
Czytaj dalej

Kondolencje P. Adamowicz

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk podjął Uchwałę o zwołaniu na dzień 17 stycznia 2019 r. Walnego Zebrania Oddziału w celu wyboru delegatów na Zjazd, który zaplanowany jest na dzień 10 maja 2019 r. w Toruniu.

 

Walne Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu :”LOGOS”, ul. Uphagena 28, 80-237 Gdańsk, rozpoczęcie godzina 11.00 w dniu 17 stycznia 2019 r. [czwartek].

Walne Zebranie połączone zostanie ze szkoleniem w zakresie najnowszych zmian w Kodeksie pracy wraz z interpretacją najnowszych przepisów w zakresie szkolenia okresowego pracowników adm. – biurowych w zależności od kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Czytaj dalej

Zyczenia dla Oddzialu

 

W dniu 7 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu u Grubego, Wielogóra koło Radomia odbyła się Rada Stowarzyszenia, poświęcona przedstawieniu przez Zarząd Główny sprawozdania finansowego oraz wykonania działań statutowych za rok 2018. Oddział Gdański reprezentował prezes Marek Nościusz, sekretarz Małgorzata Hillar oraz członek Głównej i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Ryszard Frelich. Od przedstawicieli firm produkujących najwyższej jakości sprzęt i środki służące ochronie zdrowia i życia pracowników, od lat współpracujących z naszą organizacją na rzecz propagowania bezpiecznych warunków pracy, Oddział Gdańsk otrzymał podziękowania i okolicznościowy dyplom. Dyplom odebrał Prezes Zarządu.

Czytaj dalej

W dniu 30 listopada 2018 roku w Historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, pod Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, odbyły się uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 65-Lecia Służby BHP w Polsce oraz 25-Lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. W Uroczystej Sesji wzięło udział wielu znamienitych gości, którzy z życzliwością odpowiedzieli na zaproszenie organizatora, Zarządu Oddziału, i licznie przybyli do miejsca będącego świadkiem wielkiej historii naszego kraju. Rangę uroczystości podkreślała obecność na sali sztandaru OSPSBHP.

            Pierwsza część Uroczystej Sesji, którą otworzył Prezes Oddziału Gdańsk pan Marek Nościusz, poświęcona była historii organizacji, którym towarzyszyło wręczanie wyróżnień i dyplomów osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnym wydarzeniem było przyznanie przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha specjalnych gratulacji dla najaktywniejszych członków naszej organizacji, które w imieniu Wojewody wręczył Tomasz Gieszcz Dyrektor Biura Wojewody. Czytaj dalej