Starachowice Edukacja

W dniu 3 czerwca 2016 r. Marek Nościusz na zaproszenie Andrzeja Karykowskiego Prezesa O/ Starachowice reprezentując Zarząd Główny uczestniczył w konferencji “Bezpieczni na starcie i zdrowi na mecie” CIOP- PIB , gdzie wystąpił z referatem “Samorząd zawodowy służby BHP drogą do poprawy warunków pracy”. Konferencja oraz Piknik Edukacyjny , gdzie zaprezentowało się kilkunastu wystawców środków bezpieczeństwa pracy był bardzo pouczający. W najbliższym czasie podobna konferencja będzie zorganizowana w Naszym Oddziale. Czytaj dalej

Spotkanie Prezesów

W dniu 28 maja 2016 roku Marek Nościusz Prezes Zarządu Oddziału Gdańsk spotkał się w Gdańsku na Zlocie Zabytkowych Mercedesów z kolegą Piotrem Pietrasem Prezesem Zarządu Oddziału Warszawa. Atmosfera Zlotu fascynująca , spotkanie z Piotrem niezapomniane. Czytaj dalej

Informacja ze szkolenia Temat: “Bezpieczeństwo pracy na wysokości”.

Dnia 04 kwietnia 2011 r. w sali nr 107 Urzędu Miasta Gdańska przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane dla członków stowarzyszenia przez gdański oddział OSPS BHP, którego tematem były prace na wysokości. Czytaj dalej

W dniu 11.02.2011 r. w Zakładzie Produkcyjnym POLINORD Grupy Kapitałowej GRALL odbyła się konferencja pt.  STANDARDY BHP w zakładach produkcyjnych.

Konferencja została zorganizowana przez ZP POLINORD  w Kartoszynie oraz OSPS BHP Oddział Gdańsk.
W Konferencji uczestniczyli jako osoby zaproszone: Okręgowego Inspektoratu PIP  Mieczysław Szczepański, Nadinspektor Józef Haberny, Członek Rady ochrony Pracy przy Sejmie RP Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP
pan Marek Nościusz. Czytaj dalej

Notatka ze szkolenia w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 ( Stary Żak) w dniu 26 . 01. 2011r.

W dniu 26 stycznia 2011 roku w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ulicy Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się pierwsze w br. szkolenie pracowników służby BHP zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Gdańsk, które jednocześnie rozpoczęło cykl szkolenia okresowego pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Czytaj dalej

W dniach 15-16.10.2010 r. Gdański Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował jesienne szkolenie wyjazdowe w Sławutówku – miejscowości położonej pomiędzy Redą a Puckiem. W pięknym Pałacyku rodu Below. W szkoleniu wzięło udział 63 członków stowarzyszenia.

Tematem szkolenia były czynniki środowiska pracy a ocena ryzyka zawodowego Czytaj dalej

     Dnia 23.09.2010 roku w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się seminarium “Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” zorganizowane pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy przez Gdański Oddział Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
W seminarium wzięło udział 80 członków stowarzyszenia.
Seminarium rozpoczęła Pani Zofia Formella Prezes O/ Gdańsk, która powitała uczestników szkolenia. Następnie głos zabrał Marek Nościusz Prezes ZG, który zaprosił członków stowarzyszenia na organizowany w Warszawie przez Zarząd Główny, w dniu 8.10.10 r. Kongres Służby BHP. Celem Kongresu jest integracja służby bhp, ale również ukazanie uwarunkowań ograniczających działania służby bhp, jak również przyjrzeć się prawu wykonywania zawodu. Chcemy ukazać behapowca przyszłości! Powiedział M. Nościusz. Czytaj dalej

     W dniach 28-29 maja 2010 roku w Ośrodku Szkoleniowym w Zwartowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Gdańsk, które jednocześnie kończyło cykl szkolenia okresowegopracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Wzięło w nim udział  70 osób. Tematem szkolenia były regulacje prawne z zakresu ochrony pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego(dyrektywy, konwencje MOP) oraz charakterystyka zmian wprowadzonych nowądyrektywą maszynową 2006/42/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. (Dz. U. nr 199/2008 poz. 1228). Czytaj dalej

     Dnia 09 kwietnia 2010 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku odbyło się szkolenie “Systemy pierwszej pomocy w zakładzie pracy w świetle obowiązujących przepisów prawnych” zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział Gdańsk. Współorganizatorami szkolenia był Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz firma NorthMed.
W szkoleniu udział wzięły 82 osoby w tym członkowie stowarzyszenia, studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz przedstawiciele zakładów pracy. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z systemem ratownictwa w Polsce oraz z metodami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Czytaj dalej

W dniu 11 grudnia 2009 r. w Krakowie odbyło się spotkanie Wigilijne Zarządu Głównego OSPS BHP z Prezesami Oddziałów,
na którym podsumowano rok 2009 i przedstawiono plan pracy na rok 2010.
 Oddział Gdańsk był reprezentowany przez Panią Zofię Formella Prezes Oddziału i Janusza Ożarkowa Członka Zarządu.

Marek Nościusz Prezes ZG OSPS BHP podsumowując rok 2009 podkreślił znaczenie powstania nowych oddziałów w Toruniu, Sieradzu i Słupsku – Czyli jest nas 34 Oddziały. Był to rok, który obfitował w wiele konferencji i seminaria w Będzinie, Poznaniu, Częstochowie oraz w Gdańsku “Wypadki przy pracy a koszty społeczne”. Następnie prezes Marek Nościusz omówił projekt planu pracy ZG na rok 2010 wraz z wytycznymi dla Oddziałów. Czytaj dalej