PROGRAM SEMINARIUM

10 listopada 2022 r. (czwartek);
Urząd Marszałkowski w Gdańsku – Sala Okrągła

 Bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi     >>> ZAPISZ SIĘ <<<

10:00 – Otwarcie Seminarium – Michał Chłopecki Prezes Oddziału w Gdańsku.

10:05 – Przepisy BHP dotyczące substancji chemicznych.  – dr Monika Szyrszyng Starszy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku 

  • Obowiązujące przepisy bhp przy substancjach chemicznych,
  • Obowiązki służby BHP w odniesieniu do substancji chemicznych (ocena ryzyka zawodowego, instrukcje, karty charakterystyki),
  • Sprawozdawczość czynników rakotwórczych i mutagennych do 15 stycznia.

11:15 – przerwa kawowa

11:45 – Karta Charakterystyki w świetle przepisów. – dr.inż.  Monika Wasiak – Gromek Biuro ds. Substancji Chemicznych, Naczelnik Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP

  •  Co użytkownicy substancji i mieszanin chemicznych wiedzieć powinni?
  •  Przykładowe błędy w ocenie kart charakterystyk, aktualne formaty kart,
  • Zmiany w przepisach dotyczących kart charakterystyk – rozporządzenie 2020/878,
  • Jak właściwie odczytywać informację z kart charakterystyk – na przykładach
  • Odpowiedzi na nadesłane pytania oraz panel Q & A.

14.00 – Zakończenie Seminarium – Michał Chłopecki Prezes Oddziału w Gdańsku.

>>> ZAPISZ SIĘ <<<

Pobierz program w formie PDF

 

W dniu 11 października 2022 r. w Auli Politechniki Gdańskiej odbyła się konferencja poświęcona
bezpieczeństwu i zdrowiu w miejscu pracy. Konferencję zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy
w Gdańsku przy wsparciu Politechniki Gdańskiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Delegacji
przewodniczył Prezes Oddziału Michał Chłopecki.

Konferencję otworzył Okręgowy Inspektor Pracy Mariusz Pokrzywiński odczytując list Głównego
Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej ? Hrycko.

Program Konferencji przewidywał dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył zagadnienia
wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem. Drugi blok tematyczny
obejmował kwestie dotyczące ergonomii i fizjologii w miejscu pracy. Podjęto również temat zjawisk
niepożądanych w obszarze relacji interpersonalnych oraz kluczowej roli pracodawcy wobec zagrożeń,
jakie niosą za sobą zjawiska dyskryminacji i mobbingu.

Po każdym z bloków tematycznych przewidziano panele dyskusyjne, pozwalające na wymianę
poglądów pomiędzy prelegentami a uczestnikami konferencji.

 

W dniach 30 września i 01 października 2022 r. odbyło się szkolenie z zorganizowane przez Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Szkolenie adresowane było dla służby BHP,
pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz społecznych inspektorów pracy. W szkoleniu udział wzięło
ponad 60 osób.

Głównym celem Seminarium było przybliżenie jego uczestnikom wiedzy na temat zagadnienia kultury
bezpieczeństwa, roli przywództwa najwyższego kierownictwa, a także roli świadomości bezpieczeństwa
pracowników w rozwoju kultury bezpieczeństwa, co bezpośrednio przekłada się na wskaźnik wypadkowości w
firmie. Temat ten szeroko omówił pan Artur Wawrzynowski, Trener QES/ Audytor Wiodący BHP i Jakości DNV.
Szkolenie było zorganizowane na wysokim poziomie zarówno organizacyjnie, jak też merytorycznie. Wykładowca
w sposób jasny przedstawił poruszaną problematykę wspierając się przykładami z bogatego doświadczenia
zawodowego. W ocenie uczestników, wykład został przygotowany i poprowadzony na najwyższym poziomie.
Ponadto, uczestnicy Seminarium poznali najnowsze rozwiązania w dziedzinie stosowania środków
ochrony dróg oddechowych. Dopasowanie masek przeciwpyłowych to temat podjęty przez firmę Filter Service ze
Zgierza, dysponującą ogromnym doświadczeniem w zakresie projektowania i wytwarzania środków ochrony
układu oddechowego. Wiceprezes firmy, pan Adam Jabłoński przedstawił najnowsze osiągnięcia i rozwiązania
techniczne, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa przy pracy w warunkach zapylenia. Umożliwił również
uczestnikom seminarium przećwiczenie na specjalistycznym urządzeniu sposobu prawidłowego doboru maski
przeciwpyłowej w zależności od wielkości i kształtu twarzy.

Dzięki uprzejmości Zarządu Zakładów Porcelany Stołowej ?LUBIANA? S.A., uczestnicy Seminarium wzięli
udział w wizycie na terenie zakładu pod kątem praktycznego spojrzenia na aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy
w procesie produkcji porcelany. Podczas tej wizyty szeroko omówiono proces i technologię produkcji porcelany.
Na prośbę przedstawicieli Działu BHP fabryki, uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich bieżących
obserwacji i spostrzeżeń co do funkcjonowania Zakładu pod względem bezpieczeństwa pracy. Pobyt w fabryce
zakończyła wizyta w sklepie firmowym, w którym można było podziwiać, a także nabyć wyroby z bogatej kolekcji
porcelany produkowanej w ?LUBIANIE?. Ponadto, każdy uczestnik otrzymał w prezencie porcelanowy kubek.
Członkowie OSPSBHP Oddział w Gdańsku wyrażają wdzięczność Zarządowi Zakładów oraz osobom bezpośrednio
zaangażowanym w organizację tej niecodziennej wizyty za gościnność i życzliwe przyjęcie.

Na zakończenie Seminarium Prezes Oddziału w Gdańsku Michał Chłopecki podziękował Wykładowcom za
profesjonalne przygotowanie tematów i poświęcenie czasu na spotkanie z Członkami naszej organizacji. Osobne
podziękowania skierował do wszystkich uczestników szkolenia za liczną i aktywną obecność.
Szkolenie wyjazdowe naszej organizacji przebiegło sprawnie, w życzliwej i przyjemnej atmosferze.

OPRACOWANIE: AGNIESZKA CIEŚLA  CZŁONEK ZARZĄDU

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
 
W Dniu Pracownika Służby BHP przyjmijcie najlepsze życzenia wielu sukcesów zawodowych i osobistych, wytrwałości w codziennych wysiłkach na rzecz bezpiecznych warunków pracy oraz owocnej współpracy z pracodawcami, której efektem niech będzie coraz większy poziom kultury bezpieczeństwa w firmach.
 
Dzień Pracownika Służby BHP
 
Mam przyjemność zaprosić Państwa, w imieniu Zarządu OSPSBHP Oddział w Gdańsku, na wyjazdowe Seminarium zatytułowane:
 
  “OD ZARZĄDZANIA BHP DO KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE”,
                                    termin: 30 września – 01 października 2022 r.
                                BAZUNY HOTEL & SPA KASZUBY w Kościerzynie.
 
 
Partnerami przy organizacji Seminarium są renomowane firmy: DNV, Filter Service Sp. z o.o. oraz Zakłady Porcelany Stołowej “LUBIANA” S.A.
Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z załączonymi dokumentami, w których znajdą Państwo szereg szczegółów dotyczących organizacji Seminarium, w tym zasady rejestracji, koszty udziału w szkoleniu i noclegu w Hotelu oraz warunki płatności.
 
Udział w Seminarium należy potwierdzić poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeń pod linkiem:
 
Ze względu na kameralny charakter Hotelu, noclegi możliwe są wyłącznie w pokojach dwuosobowych. Rezerwacja noclegu odbywa się indywidualnie bezpośrednio w Hotelu na hasło “BHP” na dwa sposoby:
1. telefonicznie: 503 729 464 albo
 
Należność za udział w Seminarium należy wpłacać na konto Oddziału:
ING Bank Śląski 87 1050 1764 1000 0022 6063 2183
Natomiast należność za nocleg każdy z uczestników rozlicza indywidualnie z Hotelem (!).
 
Termin zgłoszeń na Seminarium oraz rezerwacji noclegów upływa w dniu 15 września br.
Prosimy o zachowanie wyznaczonego terminu!
 
 
S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y! 
—–
Z poważaniem,
Małgorzata Hillar
sekretarz Zarządu
OSPS BHP O/Gdańsk
+48 728 744 074

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Oddziału Gdańsk organizuje szkolenie wyjazdowe w dniach 30.09 – 01.10.2022r., w którym poruszymy takie tematy jak “Przywództwo i świadomość Najwyższego Kierownictwa w zakresie BHP”, “Świadomość BHPowska pracowników”, a także zaproponujemy narzędzie diagnostyczne do badania kultury bezpieczeństwa w firmie! Poza tym odbędzie się pokaz środków ochrony indywidualnej, a także wizyta w pobliskim zakładzie produkcyjnym. 

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie wydarzenia w swoich kalendarzach. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy udostępnimy w najbliższym czasie.

Dzień dobry,
 
W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w V edycji Akademii Milwaukee i DNV, tym razem pt. “Bezpieczeństwo się opłaca – nowoczesna dystrybucja dla przemysłu”.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca br. w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie DNV na ul. Łużyckiej 6e.

Link do programu

https://www.dnv.pl/events/akademia-milwaukee-i-dnv-cykl-v-225953

Link do formularza zapisu

https://www.dnv.pl/assurance/Zapisy-Milwaukee-V.html

Udział w konferencji jest bezpłatny.   

Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Pozdrawiam,

Z poważaniem,
Małgorzata Hillar
sekretarz Zarządu
OSPS BHP O/Gdańsk
+48 728 744 074

  Zapraszamy do wzięcia udziału przez wszystkich członków dla których temat prac na wysokości jest istotny. Jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP Oddział w Gdańsku, wydarzenie objęliśmy patronatem.

9:00 – 9:30           Inauguracja Safety Day

9:30 – 9:50           Prelekcja dot. ręcznych prac transportowych

9:50 – 10:20        Prelekcja dot. przeglądów okresowych SOI

10:20 – 10:35      Pokazy zrzutów manekina oraz przedmiotów na kask

10:35 – 10:55      Przerwa (catering, odwiedzanie stanowisk sprzętowych) 10:55 – 11:15 Prelekcja: plan ratowniczy ? straż pożarna

11:15 – 11:30      Prelekcja dot. urządzeń do zabezpieczenia pracy w przestrzeniach zamkniętych

11:30 – 12:05      Pokazy: ewakuacja, ratownictwo ze studni/przestrzeni zamkniętych

12:05 – 12:25      Przerwa (catering, odwiedzanie stanowisk sprzętowych)

12:25 – 12:45      Prelekcja dot. doboru środków ochrony dróg oddechowych

12:45 – 13:15      Prelekcja dot. nowych norm rusztowań przejezdnych

13:15 13:30        Prelekcja dot. metod asekuracji na drabinach

13:30 – 13:50      Pokazy: ewakuacja z wysokości, pomieszczenia zadymione, trenażer 

13:50 – 14:00      Zakończenie Safety Day

Więcej szczegółów na stronie: https://rojam.eu/safety-day,72,pl

Szanowni Państwo,

Zarząd Oddziału Gdańskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zwołuje na dzień

19 maja 2022 r. [czwartek] o godz. 11.00

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ W GDAŃSKU.

Zebranie odbędzie się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Celem Zebrania będzie wybranie Władz Oddziału w Gdańsku na kadencję 2022 – 2026.

Prosimy o Państwa obecność, od której zależy sprawne działanie i dalszy rozwój naszej organizacji.

Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach.

 

Czytaj dalej

Zarząd Oddziału Gdańsk podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 19 maja 2022 r.

Miejscem Zebrania będzie Sala Okrągła Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Prosimy, aby już zaplanować sobie ten termin w kalendarzu. Szczegóły zostaną wkrótce przesłane do wszystkich Członków Oddziału.