***

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Ze smutkiem i ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego nieodżałowanego Kolegi Janka Bukowskiego. Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.

Uroczystości ostatniego pożegnania odbędą się we wtorek 10 marca br. w Starogardzie Gdańskim w kościele pw. Najświętszej Marii Panny, ul. Zblewska. Różaniec o godzinie 8.15, po nim o godz. 9.00 msza św., a następnie odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Stary na ul. Chojnickiej.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Hillar
sekretarz Zarządu
OSPS BHP O/Gdańsk
+48 728 744 074


***

 

W dniu 7 grudnia 2019 r. na cmentarzu Łostowice w Gdańsku został pochowany w wieku 70 lat długoletni członek naszego Stowarzyszenia kol. Edward Różański. Edward był kolegą o dużej wiedzy merytorycznej służący pomocą młodemu pokoleniu pracowników służby BHP. Systematycznie uczestniczył wspotkaniach naszej organizacji. 

W pogrzebie udział wzięła delegacja z naszego Stowarzyszenia w składzie:

Marek Nościusz Prezes Zarządu, Józef Haberny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przemysław Musiałowicz bliski kolega zmarłego Edwarda. Położono wiązanki kwiatów na grobie i złożono kondolencje żonie i rodzinie zmarłego kolegi.

Część jego pamięci!