SZKOLENIE W DZIEDZINIE BHP 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy
( Dz. U. nr 180, poz. 1860, z 2005 r. nr 116, poz. 972 )

organizujemy następujące szkolenia:   Instruktaże ogólne w ramach szkolenia wstępnego pracowników.

   Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

   Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

   Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych.

   Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych           urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji.

   Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

   Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z            narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie            bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Ośrodek szkolenia oferuje także:

  1.  Pomoc w kontroli warunków pracy.
  2.  Obsługę działalności firm w dziedzinie BHP.
  3.  Sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
  4.  Pomoc w sporządzeniu oceny ryzyka zawodowego.
  5.  Analizę stanu bhp w firmie.
  6.  Pomoc we wdrażaniu Systemu Zarządzania BHP według PN-N 18001.
  7.  Pomoc w opracowaniu instrukcji BHP i planów BiOZ.
  8.  Konsultacje w zakresie BHP.

 

Ośrodek szkolenia przy OSPSBHP o/Gdańsk działa od 1993 r. na podstawie wpisu do rejestru ośrodków edukacji pozaszkolnej Kuratorium Oświaty Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dbamy nie tylko o samokształcenie, ale również chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Skupiamy w swoich szeregach wykwalifikowanych fachowców z różnych dziedzin.

Realizacja naszych usług jest zaplanowana i przemyślana, oparta na aktualnych wymaganiach prawnych.

Aby zagwarantować najwyższą jakość naszych szkoleń wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009.

U nas CENA = JAKOŚĆ !

Serdecznie zapraszamy do współpracy.