1993 – 1997

I Zarząd

1. Stanisław Stadler -Prezes

2. Jerzy Wojtas- v-ce Prezes

3. Halina Zawiałow – Sekretarz

4. Maria Stopa – Skarbnik

5. Waldemar Nastrożny

6. Edmund Szutenberg

7. Stanisław Patkowski

 

Komisja rewizyjna

1. Kazimiera Mizera

2. Anna Winnicka

3. Andrzej Jankowski

 

Sąd koleżeński

1. Zdzisława Łądka

2. Stanisław Adamow

3. Jerzy Grudzień

 

1997 – 2001

II Zarząd 

1. Stanisław Stadler – Prezes

2. Jerzy Wojtas – v-ce Prezes

3. Halina Zawiałow – Sekretarz

4. Maria Stopa – Skarbnik

5. Urszula Majewska

6. Zofia Formella

7. Anna Winnicka

 

Komisja rewizyjna

1. Kazimiera Mizera

2. Zbigniew Seleman

3. Jerzy Grudzień

 

Sąd koleżeński

1. Witold Fomiczenko

2. Zbigniew Pazderski

3. Irena Bobrowska

 

2001 – 2005

III Zarząd

1. Stanisław Stadler – Prezes Zarządu

2. Marek Nościusz- – v-ce Prezes Zarządu

3. Halina Zawiałow- v-ce Prezes Zarządu

4. Maria Janiszewska – Sekretarz

5. Urszula Majewska – Skarbnik

6. Anna Winnicka

7. Zofia Formella

 

Komisja rewizyjna

1. Maria Stopa

2. Kazimiera Mizera

3. Jerzy Wojtas


Sąd koleżeński

1. Witold Fomiczenko

2. Jerzy Marszałkowski

3. Zbigniew Seleman

 

2005 – 2008

IV Zarząd

1. Marek Nościusz – Prezes Zarządu

2. Maria Stopa – v-ce Prezes Zarządu

3. Roman Wika – v-ce Prezes Zarządu

4. Zofia Formella – Sekretarz

5. Lidia Matusik – Skarbnik

6. Ewa Gutowska

7. Maciej Świerzy

 

Komisja rewizyjna

1. Stanisław Stadler

2. Anna Winnicka

3. Jerzy Wojtas

 

Sąd koleżeński

4. Witold Fomiczenko

5. Jolanta Trzeciak

6. Janusz Ożarków

 

2008 – 2012

V Zarząd

1. Zofia Formella – Prezes Zarządu

2. Marek Nościusz – v-ce Prezes Zarządu

3. Liliana Borkowska – Sekretarz

4. Lidia Matusik – Skarbnik

5. Janusz Ożarków

6. Andrzej Gigiel

7. Stanisław Stadler

 

Komisja rewizyjna

1. Maria Stopa

2. Anna Winnicka

3. Maria Janiszewska

 

Sąd koleżeński

1. Roman Wika

2. Jerzy Siwołowski

3. Hillar Małgorzata

 

2012- 2016

VI Zarząd

 

Prezes – Formella Zofia

Wiceprezes – Wika Roman

Skarbnik – Matusik Lidia

Sekretarz – Małecka Katarzyna

Członek Zarządu – Chłopecki Michał

Członek Zarządu – Nościusz Marek

Członek Zarządu – Szumlas Iwona

Członek Zarządu – Borkowska Liliana

Członek Zarządu – Marszałkowski Marcin


Komisja rewizyjna:

 

Przewodniczący – Ożarków Janusz

Kowalski Jacek

Polinceusz Małgorzata


Sąd koleżeński:

 

Przewodniczący – Niedźwiedzki Piotr

Otlewska Barbara

Frelich Małgorzata

IMG_1749