PREZES

Michał CHŁOPECKI

Tel. 502 642 595

email: gdansk@ospsbhp.pl

 

WICEPREZES

Hubert BOGUSŁAWSKI

Tel. 603 138 203

email: hubbog@poczta.onet.pl

 

WICEPREZES

Marcin MARSZAŁKOWSKI

Tel. 604 091 097

email: marszalkowskimarcin@wp.pl

SEKRETARZ

Małgorzata HILLAR

Tel: 728 744 074

email: ospsbhp.gdansk@gmail.com

 

SKARBNIK

Lidia BLACHNIEREK

email:  skarbnikbhpgd@wp.pl

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Alicja ATAMAN

tel. 510 094 616

email: alicja.ataman@wp.pl

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka CIEŚLA

Tel: 506 529 316

email: agnieszkasokolowska80@gmail.com

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata FRELICH

email: gosiafr74@gmail.com

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Adrian PODSIADŁY

email: adrian.podsiadly@bhp.pomorskie.pl

 

DYREKTOR OŚRODKA SZKOLENIOWEGO

Lidia MATUSIK

tel. 515 305 024

email: biuro@bhp.pomorskie.pl

 

KOMISJA REWIZYJNA

Marek NOŚCIUSZ – Przewodniczący

tel. 601 240 334

email: nosciusz@wp.pl

Mariola ŚRUBARCZYK-CICHOWSKA – sekretarz

Maria STOPA – członek

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Katarzyna MAŁECKA – Przewodnicząca

tel. 608 444 090

email: kamalecka@wp.pl

Jacek KOWALSKI- wiceprzewodniczący

Joanna BEJM – sekretarz

Przemysła MUSIAŁOWICZ – członek

Jerzy JAKONIUK- członek