V-CE PREZES

Michał CHŁOPECKI

Tel. 502 642 595

email: gdansk@ospsbhp.pl

 

SEKRETARZ

Małgorzata HILLAR

Tel: 728 744 074

email: ospsbhp.gdansk@wp.pl

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Lidia BLACHNIEREK

Tel: 515 824 257

email:  skarbnikbhpgd@wp.pl

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Zuzanna CISŁO

tel. 606 927 590

email: zuzanna.cislo@gmail.com

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz BUTOWSKI

Tel: 503 536 686

email: sappog@poczta.onet.pl

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Alicja ATAMAN

tel. 510 094 616

email: alicja.ataman@wp.pl

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin MARSZAŁOWSKI

tel. 604 091 097

email: marszalkowskimarcin@wp.pl

 

DYREKTOR OŚRODKA SZKOLENIOWEGO

Lidia MATUSIK

tel. 515 305 024

email: biuro@bhp.pomorskie.pl

 

KOMISJA REWIZYJNA

Józef HABERNY – Przewodniczący

tel. 501 494 953

email: bhp.haberny@gmail.com

Zofia FORMELLA – sekretarz

Ryszard FRELICH – członek

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Katarzyna MAŁECKA – Przewodnicząca

tel. 608 444 090

email: kamalecka@wp.pl

Roman WIKA – zastępca przewodniczącego

Elżbieta BAGIŃSKA – sekretarz

Maryla BACH – członek

Iwona PRASAŁEK – członek