Rzeszów, 6 kwietnia 2017 r.

W dniu 6 kwietnia 2017 roku Marek Nościusz oraz Marcin Marszałkowski uczestniczyli w Rzeszowie w Międzynarodowej Konferencji “Współczesne zagrożenia w miejscu pracy – aspekt teoretyczny i praktyczny”. Konferencja zorganizowana była na terenie Politechniki Rzeszowskiej a organizatorami spotkania były Oddziały Rzeszów i Kraków. Kolega Marcin Marszałkowski zaprezentował bezpieczne warunki pracy, podczas prowadzenia robót na wysokości z wykorzystaniem sprzętu firmy “Faraone”. Natomiast Marek Nościusz w swoim wystąpieniu podkreślił rolę służby bhp we współczesnym procesie produkcji i Naszego Stowarzyszenia w kształtowaniu wiedzy pracownika służby bhp XXI wieku. Powiedział także, że jednym z rozwiązań na podniesieni rangi pracownika służby bhp jest powołanie samorządu zawodowego .