wydarzenia

17 listopada 2017 r. Najaktywniejszy Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W dniu 17 listopada 2017 roku w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2017 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku: etapu regionalnego XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu “Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, konkursu “Buduj bezpiecznie”, konkursu na, “Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” oraz VIII edycji Konkursu na , “Najaktywniejszego Pracownika Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

 W imieniu Zarządu Oddziału Gdańsk z przyjemnością pragnę zaprosić Państwa na coroczne spotkanie świąteczne, które tradycyjnie odbędzie się w restauracji Hotelu LOGOS w Gdańsku Wrzeszczu na ulicy Uphagena 28 w dniu 13 grudnia br. o godzinie 13.00.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu drogą elektroniczną na adres ospsbhp.gdansk@wp.pl lub wiadomością sms na nr telefonu 728 744 074 do dnia 10 grudnia 2017 r. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk zaprasza do udziału w Konferencji pt.: “Bezpiecznie od początku na budowie”, organizowanej przy współudziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w dniu  24 listopada 2017 r. Czytaj dalej

SEMINARIUM NA TEMAT “BHP Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI”

 

W dniu 18 października 2017 r. w Urzędzie Miasta Gdańska odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi.

 

Kolejne w tym roku szkolenie dla Członków OSPSBHP Oddział Gdańsk, zorganizowane przez Zarząd Oddziału, zgromadziło w gościnnych progach Urzędu Miasta Gdańska blisko 80 osób. Do omówienia trudnego i niezwykle istotnego zagadnienia, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w kontakcie z substancjami chemicznymi zaproszono doświadczonych wykładowców, specjalistów w swoich dziedzinach.

Seminarium otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gdańskiego, Pan Marek Nościusz. Witając zebranych w sali konferencyjnej uczestników, podziękował wykładowcom za przyjęcie zaproszenia do udziału w szkoleniu oraz za przygotowanie materiałów wykładowych i ćwiczeniowych. Odniósł się ponadto do zapowiadanych przez ustawodawcę zmian w obszarze przepisów prawa pracy, w szczególności do zagadnień związanych ze szkoleniami okresowych pracowników w dziedzinie bhp. Czytaj dalej

Seminarium “System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
podstawą kształtowania bezpiecznych postaw pracowników”
22 – 23 września 2017 r. Hotel VENUS Łapino

TEMATEM WIODĄCYM SEMINARIUM ZORGANIZOWANEGO PRZEZ ZARZĄD OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK

BYŁY SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA FIRM.

 

Jesienna propozycja szkoleniowa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Członków Oddziału Gdańskiego naszej organizacji. W sali konferencyjnej Hotelu VENUS w Łapinie zgromadziło się blisko 60 osób. Seminarium o godz. 9.00 otworzył Prezes Oddziału Pan Marek Nościusz, witając przybyłych uczestników i dziękując wykładowcom i prelegentom za przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów.

Pierwszy wykład na temat zależności między zarządzaniem oceną ryzyka zawodowego a występowaniem wypadków przy pracy wygłosił Inspektor Pracy Pan Piotr Gronczewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Pan Inspektor omówił aspekty określające elementy ryzyka, podejmowanie przez pracodawców działań prewencyjnych w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego, a także przytoczył przykłady działań organizacyjnych wykorzystywanych z powodzeniem w profilaktyce wypadków przy pracy. Słuchacze zostali również zaznajomieni z danymi statystycznymi za lata 2014 – 2016 odnoszącymi się do ilości wypadków przy pracy w Polsce, branż, które dominują w niechlubnej hierarchii wypadkowości, ilości poszkodowanych i najczęstszych przyczyn wypadków. Swoje wypowiedzi Pan Inspektor zilustrował ciekawymi przykładami wypadków przy pracy z własnego bogatego doświadczenia zawodowego. Czytaj dalej

Witam Państwa,

W imieniu Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk, pragnę zaprosić Państwa na szkolenie wyjazdowe zatytuowane

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  podstawą kształtowania bezpiecznych  postaw pracowników”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu VENUS w Łapinie.

Szczegóły uczestnictwa w seminarium znajdują się w załączonych dokumentach.

Bardzo prosimy o zachowanie terminu przesłania Karty zgłoszenia oraz dokonania wpłaty według wybranej opcji. Czytaj dalej

kondolencje

W dniu 30.06.2017 r. wręczono 32 Świadectwa słuchaczom studiów podyplomowych o specjalności BHP w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku , gdzie Nasze Stowarzyszenie ma patronat nad kierunkiem.

Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji pracownika służby bhp. Czytaj dalej