wydarzenia

dzien-kobiet


W dniu 9 lutego 2018 r. zakończyło się szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy OSPSBHP O/Gdańsk kierowany przez Kol. Lidię Matusik. Szkolenie odbyło się w sali wykładowej budynku, gdzie znajduje się siedziba naszej organizacji przy ulicy Uphagena 28 w Gdańsku. W szkoleniu uczestniczyły 22 osoby. Czytaj dalej

W dniu 25 stycznia 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1
w Gdańsku odbyło się szkolenie na zatytułowane “Metodyka prowadzenia szkolenia BHP”.

 

Szkolenie dla naszych Członków przygotował i poprowadził Ośrodek Szkoleniowy Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Pomorskiego pod kierunkiem pani Prezes Elżbiety Markowskiej. Uczestnicy szkolenia zgromadzili się w jednej z sal wykładowych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1 w Gdańsku. W szkoleniu brali udział uczestnicy pierwszej części, zorganizowanej w maju 2017 r. w Hotelu “Wichrowe wzgórze” w Chmielnie.
Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

 

Ośrodek Szkoleniowy OSPSBHP Oddział w Gdańsku informuje, że organizuje szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP, na które zaprasza zarówno Członków Stowarzyszenia, jak i osoby spoza organizacji.

Szkolenie odbywać się będzie w dniach 5/7/9 lutego 2018 r. w Hotelu LOGOS w Gdańsku, ul. Uphagena 28. Rozpoczęcie zajęć – godz. 9.00. Czytaj dalej

Spotkanie wigilijne
Gdańsk, 13 grudnia 2017 r.

W dniu 13 grudnia 2017 r. w siedzibie OSPSBHP Oddział Gdańsk odbyło się spotkanie wigilijne Członków Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyło 88 osób, w tym przedstawiciel Okręgowej
Inspekcji Pracy w Gdańsku.

Marek Nościusz, Prezes Oddziału, w kilku słowach podsumował mijający rok 2017 , który obfitował w wiele wydarzeń ważnych dla naszej organizacji, takich jak: wybory uzupełniające do składu Zarządu, dwukrotny wyjazd delegatów na Zjazdy Nadzwyczajne , organizacja dwóch szkoleń wyjazdowych oraz osiem miejscowych comiesięcznych spotkań szkoleniowych, w których średnio uczestniczyło 75 naszych Członków. Czytaj dalej

KONFERENCJA “BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU NA BUDOWIE”

POMORSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI
GDAŃSK, 24 LISTOPADA 2017 R.

Konferencja zorganizowana została pod patronatem Marszałka Województwa
Pomorskiego, Pana Mieczysława Struka, przez Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB

“Bezpiecznie od początku”.

W dniu 24 listopada 2017 r. w Gdańsku, w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja zatytułowana “Bezpiecznie od początku na budowie”, która zgromadziła liczne grono słuchaczy w liczbie blisko stu osób. W gronie tym znaleźli się zarówno Członkowie naszej organizacji, jak i osoby spoza niej, zainteresowane tematem.

Organizatorem konferencji był Zarząd OSPSBHP Oddział Gdańsk, współorganizatorem natomiast Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Partnerami byli: Państwowa Inspekcja Pracy, ZZ Budowlani, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KWPSP w Gdańsku, Laboratorium Badań Środowiskowych EKOPEX Gdynia.

Czytaj dalej

17 listopada 2017 r. Najaktywniejszy Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W dniu 17 listopada 2017 roku w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2017 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku: etapu regionalnego XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu “Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, konkursu “Buduj bezpiecznie”, konkursu na, “Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” oraz VIII edycji Konkursu na , “Najaktywniejszego Pracownika Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

 W imieniu Zarządu Oddziału Gdańsk z przyjemnością pragnę zaprosić Państwa na coroczne spotkanie świąteczne, które tradycyjnie odbędzie się w restauracji Hotelu LOGOS w Gdańsku Wrzeszczu na ulicy Uphagena 28 w dniu 13 grudnia br. o godzinie 13.00.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu drogą elektroniczną na adres ospsbhp.gdansk@wp.pl lub wiadomością sms na nr telefonu 728 744 074 do dnia 10 grudnia 2017 r. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk zaprasza do udziału w Konferencji pt.: “Bezpiecznie od początku na budowie”, organizowanej przy współudziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w dniu  24 listopada 2017 r. Czytaj dalej