wydarzenia

W dniu 7 października 2011 r. w Warszawie odbył się Zjazd Stowarzyszenia, podczas którego zostały wybrane  władze na lata 2011-2015.

Skład Zarządu Głównego:

1. Prezes Zarządu – Marek Nościusz
2. Zofia Formella – o/ Gdańsk
3. Piotr Kaczmarek – o/ Kalisz
4. Andrzej Nowak – o/ Częstochowa
5. Piotr Pietras – o/ Warszawa
6. Grzegorz Szałas – o/ Radom
7. Mariola Śrubarczyk – o/ Katowice

Czytaj dalej

Konferencja w Sopocie ?Bezpieczne miejsce pracy na budowie?

22 września 2011 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta w Sopocie odbyła się Konferencja zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej ?Bezpieczne miejsce pracy? koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Organizatorami konferencji była pani Halina Zbikowska – członek Sieci Ekspertów ds. BHP oraz pan Mariusz Butowski ? członek Liderów Bezpiecznej Pracy.

Odział Gdański Stowarzyszenia objął patronatem organizowaną konferencję.

W trakcie konferencji przedstawiono m.in. Działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie jako jednego z sektorów o najwyższej wypadkowości. Analizując wypadkowość wskazano na przyczyny wypadków przy pracy oraz prowadzone w tym zakresie działania prewencyjne. Przedstawiono również główne kierunki prac naukowo-badawczych dotyczących budownictwa. Czytaj dalej

Nowi pracownicy służby BHP.

W dniach 17 czerwca i 1 lipca br. na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku odbyło się wręczenie Zaświadczeń potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych w zakresie BHP. W uroczystości tej uczestniczyła Pani Zofia Formella i Marek Nościusz reprezentujący Stowarzyszenie.
Oddział Gdański Stowarzyszenia kilka lat temu objął patronatem uczelnie i kontynuuje tą współpracę z dobrym skutkiem do tej pory. Przychylność władz uczelni pozwala na nieodpłatnie skorzystanie z sal wykładowych uczelni przy organizacji spotkań szkoleniowych Stowarzyszenia. Czytaj dalej

W dniu 15 czerwca 2011 r. prezes – ZG Marek Nościusz, podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich w imieniu Stowarzyszenia odebrał medal z okazji 90 lecia istnienia targów. Medal przyznany był dla Stowarzyszenia w dowód uznania działalność z zakresu przedsięwzięć prewencyjnych i edukacyjnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej

Informacja ze szkolenia Temat: “Bezpieczeństwo pracy na wysokości”.

Dnia 04 kwietnia 2011 r. w sali nr 107 Urzędu Miasta Gdańska przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane dla członków stowarzyszenia przez gdański oddział OSPS BHP, którego tematem były prace na wysokości. Czytaj dalej

W dniu 11.02.2011 r. w Zakładzie Produkcyjnym POLINORD Grupy Kapitałowej GRALL odbyła się konferencja pt.  STANDARDY BHP w zakładach produkcyjnych.

Konferencja została zorganizowana przez ZP POLINORD  w Kartoszynie oraz OSPS BHP Oddział Gdańsk.
W Konferencji uczestniczyli jako osoby zaproszone: Okręgowego Inspektoratu PIP  Mieczysław Szczepański, Nadinspektor Józef Haberny, Członek Rady ochrony Pracy przy Sejmie RP Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP
pan Marek Nościusz. Czytaj dalej

Notatka ze szkolenia w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 ( Stary Żak) w dniu 26 . 01. 2011r.

W dniu 26 stycznia 2011 roku w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ulicy Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się pierwsze w br. szkolenie pracowników służby BHP zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Gdańsk, które jednocześnie rozpoczęło cykl szkolenia okresowego pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Czytaj dalej

W dniach 15-16.10.2010 r. Gdański Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował jesienne szkolenie wyjazdowe w Sławutówku – miejscowości położonej pomiędzy Redą a Puckiem. W pięknym Pałacyku rodu Below. W szkoleniu wzięło udział 63 członków stowarzyszenia.

Tematem szkolenia były czynniki środowiska pracy a ocena ryzyka zawodowego Czytaj dalej

     Dnia 23.09.2010 roku w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się seminarium “Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” zorganizowane pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy przez Gdański Oddział Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
W seminarium wzięło udział 80 członków stowarzyszenia.
Seminarium rozpoczęła Pani Zofia Formella Prezes O/ Gdańsk, która powitała uczestników szkolenia. Następnie głos zabrał Marek Nościusz Prezes ZG, który zaprosił członków stowarzyszenia na organizowany w Warszawie przez Zarząd Główny, w dniu 8.10.10 r. Kongres Służby BHP. Celem Kongresu jest integracja służby bhp, ale również ukazanie uwarunkowań ograniczających działania służby bhp, jak również przyjrzeć się prawu wykonywania zawodu. Chcemy ukazać behapowca przyszłości! Powiedział M. Nościusz. Czytaj dalej

     W dniach 28-29 maja 2010 roku w Ośrodku Szkoleniowym w Zwartowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Gdańsk, które jednocześnie kończyło cykl szkolenia okresowegopracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Wzięło w nim udział  70 osób. Tematem szkolenia były regulacje prawne z zakresu ochrony pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego(dyrektywy, konwencje MOP) oraz charakterystyka zmian wprowadzonych nowądyrektywą maszynową 2006/42/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. (Dz. U. nr 199/2008 poz. 1228). Czytaj dalej