wydarzenia

Dnia 12.04.2012r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się seminarium zorganizowane przez OSPSBHP o/Gdańsk, poświęcone obchodom Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

W seminarium wzięło udział 75 członków gdańskiego oddziału stowarzyszenia.

Na wstępie Zofia Formella Prezes OSPSBHP o/Gdańsk przywitała zebranych uczestników seminarium w tym przedstawicieli PIP OIP w Gdańsku, Związków Zawodowych “Solidarność”, firmy BATA, firmy MSA SAFETY oraz członków stowarzyszenia. Czytaj dalej

SZKOLENIE – członków OSPSBHP O/ Gdańsk- 16 luty 2012 r.

Dnia 16.02.2012 r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska (Stary Żak) przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane dla członków Gdańskiego Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, w którym uczestniczyło 94 osoby. Szkolenie podzielone było na dwa tematy:

1. Aspekty zdrowotne w środowisku pracy w tym organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi.

2. Prewencja wypadkowa jako element profilaktyki. Czytaj dalej

Oddział Gdańsk OSPS BHP Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ? Dwór Artusa 4 listopada 2011 r.

W dniu 4 listopada 2011 r. w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska w Dworze Artusa odbyło się uroczyste podsumowanie XVIII edycji działalności prewencyjno-promocyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Wyłonieni zostali laureaci prestiżowego konkursu “Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, a także konkursu: “Najaktywniejszy pracownik służby BHP”. Czytaj dalej

W dniach 21-22.10.2011r. Gdański Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował jesienne szkolenie wyjazdowe w Bolszewie – miejscowości położonej na trasie Wejherowo – Lębork.

W szkoleniu wzięło udział 55 członków stowarzyszenia.

Temat “Ocena ryzyka zawodowego jako profilaktyka powypadkowa”

prezentował Inspektor PIP ? Pan Leszek Żmuda. Na wstępie przedstawił dane statystyczne z Unii Europejskiej dotyczące umieralności wskutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych a w trakcie wykładu odpowiedział na zadane na wstępie pytanie czy ocena ryzyka zawodowego jest lekarstwem na wypadki przy pracy. Czytaj dalej

W dniu 7 października 2011 r. w Warszawie odbył się Zjazd Stowarzyszenia, podczas którego zostały wybrane  władze na lata 2011-2015.

Skład Zarządu Głównego:

1. Prezes Zarządu – Marek Nościusz
2. Zofia Formella – o/ Gdańsk
3. Piotr Kaczmarek – o/ Kalisz
4. Andrzej Nowak – o/ Częstochowa
5. Piotr Pietras – o/ Warszawa
6. Grzegorz Szałas – o/ Radom
7. Mariola Śrubarczyk – o/ Katowice

Czytaj dalej

Konferencja w Sopocie ?Bezpieczne miejsce pracy na budowie?

22 września 2011 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta w Sopocie odbyła się Konferencja zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej ?Bezpieczne miejsce pracy? koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Organizatorami konferencji była pani Halina Zbikowska – członek Sieci Ekspertów ds. BHP oraz pan Mariusz Butowski ? członek Liderów Bezpiecznej Pracy.

Odział Gdański Stowarzyszenia objął patronatem organizowaną konferencję.

W trakcie konferencji przedstawiono m.in. Działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie jako jednego z sektorów o najwyższej wypadkowości. Analizując wypadkowość wskazano na przyczyny wypadków przy pracy oraz prowadzone w tym zakresie działania prewencyjne. Przedstawiono również główne kierunki prac naukowo-badawczych dotyczących budownictwa. Czytaj dalej

Nowi pracownicy służby BHP.

W dniach 17 czerwca i 1 lipca br. na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku odbyło się wręczenie Zaświadczeń potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych w zakresie BHP. W uroczystości tej uczestniczyła Pani Zofia Formella i Marek Nościusz reprezentujący Stowarzyszenie.
Oddział Gdański Stowarzyszenia kilka lat temu objął patronatem uczelnie i kontynuuje tą współpracę z dobrym skutkiem do tej pory. Przychylność władz uczelni pozwala na nieodpłatnie skorzystanie z sal wykładowych uczelni przy organizacji spotkań szkoleniowych Stowarzyszenia. Czytaj dalej

W dniu 15 czerwca 2011 r. prezes – ZG Marek Nościusz, podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich w imieniu Stowarzyszenia odebrał medal z okazji 90 lecia istnienia targów. Medal przyznany był dla Stowarzyszenia w dowód uznania działalność z zakresu przedsięwzięć prewencyjnych i edukacyjnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej

Informacja ze szkolenia Temat: “Bezpieczeństwo pracy na wysokości”.

Dnia 04 kwietnia 2011 r. w sali nr 107 Urzędu Miasta Gdańska przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane dla członków stowarzyszenia przez gdański oddział OSPS BHP, którego tematem były prace na wysokości. Czytaj dalej

W dniu 11.02.2011 r. w Zakładzie Produkcyjnym POLINORD Grupy Kapitałowej GRALL odbyła się konferencja pt.  STANDARDY BHP w zakładach produkcyjnych.

Konferencja została zorganizowana przez ZP POLINORD  w Kartoszynie oraz OSPS BHP Oddział Gdańsk.
W Konferencji uczestniczyli jako osoby zaproszone: Okręgowego Inspektoratu PIP  Mieczysław Szczepański, Nadinspektor Józef Haberny, Członek Rady ochrony Pracy przy Sejmie RP Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP
pan Marek Nościusz. Czytaj dalej