wydarzenia

KONKURS NA “NAJAKTYWNIEJSZEGO PRACOWNIKA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I

HIGIENY PRACY”

17 listopada 2021 r. w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień w konkursach organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w latach 2020-2021.

 

Uroczystość była zwieńczeniem etapu regionalnego XXVII i XXVIII edycji konkursu “Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, konkursu “Buduj bezpiecznie” konkursu na “Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” oraz na “Najaktywniejszego Pracownika Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”. W wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród nich byli m. in. Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” w Gdańsku, Przewodniczący Okręgu Pomorskiego Związku Zawodowego “Budowlani”, Prezes Oddziału Gdańskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza. Naszą organizację reprezentowali Wiceprezes Michał Chłopecki i Sekretarz Małgorzata Hillar. Gospodarzem uroczystości był p.o. Okręgowego Inspektora Pracy pan Mariusz Pokrzywinski, który odczytał list od Głównego Inspektora Pracy pani Katarzyny Łażewskiej – Hrycko.
Czytaj dalej

SEMINARIUM

“Bezpieczne prace na wysokości”

 

W dniu 3 listopada 2021 r. w godzinach od 12.00 do 15.00 odbyło się szkolenie z wykorzystaniem platformy ZOOM, zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku adresowane do Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Udział w szkoleniu wzięło około 50 osób.

 

Seminarium otworzył Wiceprezes Oddziału w Gdańsku Michał Chłopecki,  wprowadzając uczestników w temat Seminarium.

Pierwszym wykładowcą był Starszy Inspektor Pracy OIP w Gdańsku p. Andrzej Radowski. Podzielił się z uczestnikami swoją szeroką wiedzą na temat obowiązujących wymagań prawnych dotyczących organizacji prac szczególnie niebezpiecznych, w tym prac na wysokości. Temat poparł przykładami wypadków przy pracy, omawiając kwestie związane z przyczynami tych wypadków i skutkami szeregu zaniedbań, które kosztowały pracowników utratę zdrowia lub życia. Czytaj dalej

Szanowni Państwo przedstawiciele Oddziału OSPSBHP w  Gdańsku wzięli niedawno udział w wydarzeniu:

Akademia Bezpieczeństwa MILWAUKEE i DNV

Jest to forum wymiany doświadczeń praktyków w zakresie budowania bezpieczeństwa pracy w firmie, które jako Oddział Stowarzyszenia będziemy wspierali w celu popularyzacji i kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy. Czytaj dalej

Zarząd Oddziału w Gdańsku serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: “Bezpieczne prace na wysokości”. Zaproszeni wykładowcy, znawcy tematu, omówią m. in. obowiązujące przepisy bhp oraz uprawnienia i zasady  podczas pracy na wysokości, bezpieczeństwo pracy z użyciem drabin i podnośników.

Szkolenie odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 r. (środa) w godzinach 12.00 – 15.10 z wykorzystaniem platformy ZOOM.
Link do szkolenia udostępnimy 02.11.2021r.
Czytaj dalej

 
Dzień dobry,

Zarząd Oddziału Gdańsk podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

na dzień 22 września 2021 r. o godz. 10.30.

Miejscem Zebrania będzie Sala Okrągła Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul.
Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Zebranie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Szczegóły Zebrania znajdują się w załączonych dokumentach. Informacja zostanie przesłana również
drogą e-mail do wszystkich członków Oddziału.
Czytaj dalej

W związku z podpisaną Deklaracją Współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku, poniżej przedstawiamy informację o podjętych przez Okręgowy Inspektorat Pracy działaniach w ramach Kampanii informacyjnej Rights for All Seasons.

Państwowa Inspekcja Pracy wspiera kampanię informacyjną prowadzoną przez Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) pod nazwą “Prawa przez cały rok”. Kampania prowadzona jest w celu rozpowszechnianie informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych zatrudnianych w krajach Unii Europejskiej. Czytaj dalej

Zarząd Oddziału w Gdańsku serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat:

“Bezpieczne prace przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych”

Szkolenie z wykorzystaniem platformy ZOOM odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek).

Rozpoczynamy o godzinie 11.00

 

Jest niepowtarzalna okazja, aby  poszerzyć swoją wiedzę i uzyskać odpowiedzi na często nurtujące nas pytania dotyczące tematu szkolenia. Skorzystajmy z wiedzy i doświadczenia zaproszonych do współpracy Wykładowców.
W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo m.in.:

  1. Jakich przepisów należy przestrzegać podczas prac przy instalacjach elektrycznych?
  2. Kiedy prace przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych należy traktować jako prace szczególnie niebezpieczne?
  3. Kiedy winniśmy stosować polecenia pisemne?
  4. Jaki jest zakres uprawnień kwalifikacyjnych SEP i do czego uprawnia?
  5. Jakie dokumenty należy posiadać w przypadku montażu instalacji, ich remontów w odniesieniu do pomieszczeń pracy?
  6. Jakie są wymagania dla instalacji elektrycznych w pomieszczeniach np. wilgotnych, zagrożonych wybuchem?
  7. Jakie wymogi stosować w odniesieniu do pomiarów maszyn i elektronarzędzi?
  8. Jak prawidłowo interpretować protokoły z pomiarów elektrycznych?
  9. Jakie wymogi BHP stosować w kwestii instalacji fotowoltaicznych i innych OZE?

Czytaj dalej

Dzień dobry,

Zarząd OSPSBHP Oddział w Gdańsku zaprasza Państwa do udziału w Seminarium online za pośrednictwem platformy ZOOM na temat

“Aktualne zmiany w przepisach BHP oraz aspekt wypadków przy pracy”.

Seminarium odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. (środa) w godzinach 12.00 – 15.00.

 

Wykłady poprowadzą: Przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku oraz Biegły Sądowy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Czytaj dalej